"Cześć, Amigo!"

  Pytania do wywiadu
1 Co to jest NaN?
2 Jak uzyskać nieskończoność w Javie?
3 Jak sprawdzić, czy Twój wynik to nieskończoność?
4 Co to jest maska ​​​​bitowa?
5 Gdzie są używane maski bitowe?
6 Jak ustawić bit na 1 w masce bitowej?
7 Jak ustawić bit na 0 w masce bitowej?
8 Jak uzyskać wartość określonego bitu w masce bitowej?
9 Co to jest leniwa ocena wyrażenia?
10 Jaka jest różnica między używaniem && a & z wartościami boolowskimi?