"Hi, Amigo!"

  Mga tanong sa pangkakalap ng impormasyon
1 Ano ang NaN?
2 Paano ka makakakuha ng infinity sa Java?
3 Paano mo malalaman kung ang iyong resulta ay infinity?
4 Ano ang bitmask?
5 Saan ginagamit ang mga bitmask?
6 Paano mo itatakda ang kaunti sa 1 sa isang bitmask?
7 Paano mo itatakda ang kaunti sa 0 sa isang bitmask?
8 Paano mo makukuha ang halaga ng isang partikular na bit sa isang bitmask?
9 Ano ang tamad na pagsusuri ng isang ekspresyon?
10 Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng paggamit ng && at & sa mga boolean?