ఈ స్థాయిలో, మేము అనేక కొత్త అంశాలను స్పృశించాము: అక్షరాలు అంటే ఏమిటి, తప్పించుకోవడం అంటే ఏమిటి మరియు ఎస్కేప్ సీక్వెన్సులు ఎందుకు ఉనికిలోకి వచ్చాయి. మరియు మేము తరగతులను తెలుసుకోవడం కొనసాగించాము. ఈసారి మా ఎజెండాలో స్ట్రింగ్ క్లాస్, అలాగే స్ట్రింగ్‌లతో పని చేసే సూక్ష్మ నైపుణ్యాలు ఉన్నాయి. ముందుకు వెళ్లే ముందు, మీరు వీటన్నింటిపై గట్టి అవగాహన పొందారని నిర్ధారించుకోండి.

తప్పించుకునే పాత్రలు

ప్రస్తుతం చాలా నియమాలు ఉన్నట్లు అనిపించినప్పటికీ, పాత్రల నుండి ఎలా తప్పించుకోవాలో మీరు క్రమంగా నేర్చుకుంటారు. టాపిక్‌పై అదనంగా ఏదైనా చదవడం బాధ కలిగించదు. ఉదాహరణకు, ఈ ఉపయోగకరమైన కథనం ఉంది. మీరు దీన్ని మీ బుక్‌మార్క్‌లకు కూడా జోడించవచ్చు మరియు మీకు ఇకపై అవసరం లేని వరకు క్రమానుగతంగా పరిశీలించండి!


కోడ్‌జిమ్ విశ్వవిద్యాలయం కోర్సులో భాగంగా మెంటర్‌తో ఉపన్యాస స్నిప్పెట్. పూర్తి కోర్సు కోసం సైన్ అప్ చేయండి.