API การสะท้อนแสง การสะท้อน. ด้านมืดของชวา

การสะท้อนกลับเป็นกลไกในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมในขณะรันไทม์ การสะท้อนช่วยให้คุณวิเคราะห์ฟิลด์ เมธอด และตัวสร้างคลาส เทคโนโลยี Java สมัยใหม่เกือบทั้งหมดใช้มัน ดังนั้นการทำความเข้าใจด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติจึงขาดไม่ได้ สำหรับคำแนะนำโดย ละเอียดเกี่ยวกับ Reflection API โปรดดูบทความนี้

ตัวอย่างของการสะท้อน

บทเรียนนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าการสะท้อนคืออะไร แต่ยังบอกด้วยว่าเหตุใดคุณจึงต้องการและเมื่อใดที่คุณควรใช้มันในโค้ด Java ของคุณ

วิดีโอ: Java | เรียกเมธอดโดยใช้เมธอดแฮนเดิลและการสะท้อนกลับ

วิดีโอนี้สาธิตวิธีใช้การอ้างอิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกลไกระดับต่ำสำหรับการค้นหา ปรับเปลี่ยน และเรียกใช้เมธอด