Yansıma API'sı. Refleks. Java'nın karanlık yüzü

Yansıma, çalışma zamanında bir program hakkındaki verileri incelemek için bir mekanizmadır. Yansıma, alanları, yöntemleri ve sınıf kurucularını analiz etmenizi sağlar. Neredeyse her modern Java teknolojisi onu kullanır, bu nedenle teorik ve pratik yönlerini anlamak vazgeçilmezdir. Reflection API'ye ayrıntılı bir giriş için bu makaleye bakın .

yansıma örnekleri

Bu ders, yalnızca yansımanın ne olduğunu değil, aynı zamanda ona neden ihtiyaç duyduğunuzu ve Java kodunuzda ne zaman kullanmanız gerektiğini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Video: Java | Yöntem tanıtıcıları ve yansıma kullanarak bir yöntemi çağırma

Bu video, metotları bulmak, uyarlamak ve çağırmak için düşük seviyeli bir mekanizma oluşturmak için yürütülebilir bir referansın nasıl kullanılacağını gösterir.