“สวัสดี อามีโก้!”

คำถามสัมภาษณ์
1 เว็บเซิร์ฟเวอร์คืออะไร?
2 ทอมแคทคืออะไร?
3 เซิร์ฟเล็ตคืออะไรและใช้ที่ไหน?
4 คุณรู้จักโหมดการดำเนินการใดใน IDEA
5 เป็นไปได้หรือไม่ที่จะดีบักแอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเล็ตที่ทำงานใน Tomcat
6 คุณจะกำหนดเบรกพอยต์ใน IDEA ได้อย่างไร
7 คุณจะดูรายการเบรกพอยต์ทั้งหมดใน IDEA ได้อย่างไร
8 คุณสามารถใช้ IDEA เพื่อเปลี่ยนค่าของตัวแปรในขณะที่โปรแกรมกำลังทำงานได้หรือไม่?
9 คุณกำหนดค่าการเยื้องใน IDEA อย่างไร
10 คุณจะกำหนดค่า IDEA อย่างไรให้แสดง { ในบรรทัดเดียวกัน ไม่ใช่ในบรรทัดใหม่