"Merhaba, Amigo!"

Görüşme soruları
1 internet sunucusu nedir?
2 Tomcat nedir?
3 Servlet nedir ve nerede kullanılır?
4 IDEA'da hangi yürütme kiplerini biliyorsunuz?
5 Tomcat'te çalışan bir uygulamada/sunucu uygulamasında hata ayıklamak mümkün müdür?
6 IDEA'da bir kesme noktasını nasıl belirlersiniz?
7 IDEA'daki tüm kesme noktalarının listesini nasıl görüntülersiniz?
8 Bir program çalışırken bir değişkenin değerini değiştirmek için IDEA'yı kullanabilir misiniz?
9 IDEA'da girintileri nasıl yapılandırırsınız?
10 IDEA'yı yeni bir satırda değil de aynı satırda { gösterecek şekilde nasıl yapılandırırsınız?