„Здрасти, Амиго!“

Въпроси за интервю
1 Какво е уеб сървър?
2 Какво е Tomcat?
3 Какво представляват сервлетите и къде се използват?
4 Какви режими на изпълнение в IDEA знаете?
5 Възможно ли е да се отстранят грешки в приложение/сървлет, който се изпълнява в Tomcat?
6 Как се задава точка на прекъсване в IDEA?
7 Как преглеждате списък с всички точки на прекъсване в IDEA?
8 Можете ли да използвате IDEA, за да промените стойността на променлива, докато програмата работи?
9 Как конфигурирате отстъпи в IDEA?
10 Как да конфигурирате IDEA да показва { на същия ред, а не на нов ред?