"ฉันเกือบลืม นี่คือคำถามสัมภาษณ์ที่เป็นไปได้บางข้อที่เรากล่าวถึงในระดับนี้:"

 

คำถามสัมภาษณ์
1 แสดงรายการเมธอดของคลาสอ็อบเจกต์
2 ทำไมเราต้องใช้วิธีเท่ากับ & hashCode?
3 จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณแทนที่เท่ากับ แต่ไม่แทนที่ hashCode
4 เหตุใดเราจึงต้องใช้วิธีรอ แจ้ง และแจ้งทั้งหมด
5 วิธีที่ถูกต้องในการโคลนวัตถุคืออะไร?
6 ทำไมเราต้องใช้เมธอด Finalize() และมันทำงานอย่างไร?
7 Final, Final, Finalize ต่างกันอย่างไร?
8 งบทดลองกับทรัพยากรคืออะไร?
9 อะไรคือความแตกต่างระหว่างการรอ (1,000) และการนอนหลับ (1,000)
10 อะไรคือความแตกต่างระหว่าง i++ และ ++i?