„Prawie zapomniałem. Oto kilka potencjalnych pytań do rozmowy kwalifikacyjnej, które omówiliśmy na tym poziomie”

 

Pytania do wywiadu
1 Wypisz metody klasy Object
2 Dlaczego potrzebujemy metod equals i hashCode?
3 Co się stanie, jeśli zastąpisz równania, ale nie zastąpisz kodu hashCode?
4 Dlaczego potrzebujemy metod oczekiwania, powiadamiania i powiadamiania o wszystkim?
5 Jaki jest właściwy sposób klonowania obiektu?
6 Dlaczego potrzebujemy metody finalize() i jak ona działa?
7 Jaka jest różnica między ostatecznym, ostatecznym i ostatecznym?
8 Co to jest instrukcja try-with-resources?
9 Jaka jest różnica między czekaniem (1000) a uśpieniem (1000)?
10 Jaka jest różnica między i++ a ++i?