"Chào, Amigo!"

"Hãy tiếp tục bài học của chúng ta về cách Google."

"Đây là một số bài tập:"

Tìm những điều sau đây trên Internet:
1 Ví dụ làm việc với lớp File
2 Làm cách nào để bạn có được danh sách tất cả các tệp trong một thư mục và các thư mục con của nó?
3 Làm cách nào để bạn có được danh sách tất cả các tệp có phần mở rộng tệp zip trong một thư mục?
4 Làm thế nào để bạn nén một tập tin?
5 Làm thế nào để bạn nén rất nhiều tập tin?
6 Làm thế nào để bạn nén rất nhiều tập tin và thư mục?
7 Làm thế nào để bạn giải nén một tập tin?
số 8 Làm thế nào để bạn thiết lập mã hóa tập tin?
9 Làm cách nào để bạn tìm ra mã hóa của tệp trong kho lưu trữ?
10 Làm cách nào để bạn thay đổi dữ liệu (thuộc tính) trong đối tượng Thuộc tính?