"Gusto kong sabihin sa iyo kung paano pagsamahin ang mga string. Ang proseso ng pagsasama o pagsasama ng mga string ay kadalasang tinutukoy gamit ang maikling salitang 'concatenation'. Ang mga mahilig sa pusa ay madaling matandaan: con-Cat-en-Nation. I nagbibiro ako ."

"Ang mga panuntunan para sa pagsasama-sama ng mga string ay simple. Kung 'magdagdag' (+) tayo ng isang string at iba pa, kung gayon ang 'iba pa' ay tahasang na-convert sa isang string sa pamamagitan ng toString () na paraan . "

"Ngayon mo lang ba ako kinakausap?"

"Okay, ipapaliwanag ko ito sa mas madaling paraan. Kung magdadagdag tayo ng string, numero at pusa, ang numero at pusa ay magiging mga string. Narito ang ilang halimbawa:"

Code Katumbas na code
Cat cat = new Cat();
String text = "The cat is " + cat;
Cat cat = new Cat();
String s = cat.toString();
String text = "The cat is " + s;
int a = 5;
String text = "a is " + a;
int a = 5;
String s = Integer.toString(a);
String text = "a is " + s;
int a = 5;
String text = a + "a is ";
int a = 5;
String s = Integer.toString(a);
String text = s + "a is ";
Cat cat = new Cat();
int a = 5;
String text = "The cat is " + cat + a;
Cat cat = new Cat();
String s1 = cat.toString();
String s2 = Integer.toString(a);
String text = "The cat is " + s1 + s2;
Cat cat = new Cat();
int a = 5;
String text = a + "The cat is " + cat + a;
Cat cat = new Cat();
String s1 = cat.toString();
String s2 = Integer.toString(a);
String s3 = Integer.toString(a);
String text = s3 + "The cat is " + s1 + s2;
Cat cat = new Cat();
int a = 5;
String text = cat + a + "The cat is " + cat + a;
Ang programa ay hindi mag-compile!
Ang mga operasyon sa pagdaragdag ay isinasagawa mula kaliwa hanggang kanan, kaya't makukuha natin: Kung magdaragdag tayo ng pusa sa isang numero, walang awtomatikong conversion ng string.
String text = (((cat + a) + "The cat is ") + cat) + a;
// But you can do this:
Cat cat = new Cat();
int a = 5;
String text = cat + (a + "The cat is ") + cat + a;

// This is the same as:
Cat cat = new Cat();
int a = 5;
String text = ((cat + (a + "The cat is ")) + cat)+a;
Cat cat = new Cat();
String s1 = cat.toString();
String s2 = cat.toString();
String s3 = Integer.toString(a);
String s4 = Integer.toString(a);
String text = s1 + s3 + "The cat is " + s2 + s4;

"Dumating na ang oras para gawin ang ilang gawain mula kay Diego."