1. Ang Stringuri

Ang Stringuri ay isa sa mga pinaka ginagamit na uri sa Java. Maaaring ito lang ang pinaka ginagamit na uri. May dahilan kung bakit napakasikat nito: hinahayaan ka ng mga variable na ito na mag-imbak ng text — at sino ang hindi gustong gawin iyon? Bukod pa rito, hindi katulad ng intat doublemga uri, maaari kang tumawag ng mga pamamaraan sa mga bagay ng Stringuri, at ang mga pamamaraang ito ay gumagawa ng ilang kapaki-pakinabang at kawili-wiling mga bagay.

Higit pa rito, ang lahat ng Java object (lahat ng mga ito!) ay maaaring mabago sa isang String. Well, para maging mas tumpak, lahat ng Java object ay maaaring magbalik ng text (string) na representasyon ng kanilang mga sarili. Ang pangalan ng Stringuri ay nagsisimula sa isang malaking titik, dahil ito ay isang ganap na klase.

Babalik kami sa ganitong uri ng higit sa isang beses (ito ay sobrang kapaki-pakinabang at kawili-wili), ngunit ngayon ay gagawa kami ng isang maikling pagpapakilala.


2. Paglikha ng Stringmga variable

Ang Stringuri ay idinisenyo para sa pag-iimbak ng mga string (teksto). Upang gumawa ng variable sa code na maaaring mag-imbak ng text , kailangan mong gumamit ng statement na tulad nito:

String name;
Paglikha ng Stringvariable

Nasaan name ang pangalan ng variable.

Mga halimbawa:

Pahayag Paglalarawan
String name;
Isang string variable na pinangalanang nameay nilikha
String message;
Isang string variable na pinangalanang messageay nilikha
String text;
Isang string variable na pinangalanang textay nilikha

Tulad ng sa intat doublemga uri, maaari mong gamitin ang shorthand notation upang lumikha ng maraming Stringvariable:

String name1, name2, name3;
Shorthand para sa paglikha ng maramihang Stringmga variable

3. Pagtatalaga ng mga halaga sa Stringmga variable

Upang ilagay ang isang halaga sa isang Stringvariable, kailangan mo sa pahayag na ito:

name = "value";
Pagtatalaga ng halaga sa isang Stringvariable

At ngayon ay dumating na tayo sa unang pagkakaiba sa pagitan ng ganitong uri at sa mga napag-aralan na natin. Ang lahat ng mga halaga ng Stringuri ay mga string ng teksto at dapat na nakapaloob sa mga dobleng panipi .

Mga halimbawa:

Pahayag Tandaan
String name = "Steve";
Ang name variable ay naglalaman ng tekstoSteve
String city = "New York";
Ang city variable ay naglalaman ng tekstoNew York
String message = "Hello!";
Ang message variable ay naglalaman ng tekstoHello!

4. Pagsisimula ng Stringmga variable

Tulad ng sa intat doublemga uri, ang mga variable ng Stringuri ay maaaring masimulan kaagad kapag ginawa ang mga ito. Sa katunayan, ito ay isang bagay na magagawa mo sa lahat ng uri sa Java. Kaya hindi na natin ito babanggitin.

String name1 = "value1", name2 = "value2", name3 = "value3";
Shorthand para sa paggawa at pagsisimula ng mga variable
String name = "Steve", city = "New York", message = "Hello!";
Halimbawa ng isang pahayag na lumilikha at nagpapasimula ng mga variable
Paalala:

Ang Java compiler ay magrereklamo kung magdedeklara ka ng isang variable nang hindi nagtatalaga ng anumang halaga dito at pagkatapos ay subukang gamitin ito.

Hindi gagana ang code na ito:

Pahayag Tandaan
String name;
System.out.println(name);
Ang namevariable ay hindi nasimulan. Ang programa ay hindi mag-compile.
int a;
a++;
Ang avariable ay hindi nasimulan. Ang programa ay hindi mag-compile.
double x;
double y = x;
Ang xvariable ay hindi nasimulan. Ang programa ay hindi mag-compile.