1. LocalTimeklase

LocalTimeGinawa ang klase para sa mga kaso kung saan kailangan mong magtrabaho nang may oras ngunit walang petsa. Halimbawa, ipagpalagay na nagsusulat ka ng application ng alarm clock. Pinapahalagahan mo ang oras, ngunit hindi ang petsa.

Ang LocalTimeklase ay halos kapareho sa LocalDateklase — ang mga bagay nito ay hindi maaaring baguhin pagkatapos ng paglikha.

Pagkuha ng kasalukuyang oras

Upang lumikha ng isang bagong LocalTimebagay, kailangan mong gumamit ng static now()na pamamaraan. Halimbawa:

LocalTime time = LocalTime.now();

Nasaan timeang LocalTimevariable, at isang tawag sa static na paraan ng klase.LocalTime.now()now()LocalTime

Halimbawa:

Code Output ng console
LocalTime time = LocalTime.now();
System.out.println("Now = " + time);

Now = 09:13:13.642881600

Ang tuldok ay sinusundan ng kasalukuyang bilang ng mga nanosecond.

2. Pagkuha ng isang tiyak na oras

Upang makakuha ng isang tiyak na oras, kailangan mong gamitin ang static of()na paraan. Halimbawa:

LocalTime time = LocalTime.of(hours, minutes, seconds, nanoseconds);

Pumapasa ka sa mga oras, minuto, segundo at nanosecond.

Halimbawa:

Code Output ng console
LocalTime time = LocalTime.of(12, 15, 0, 100);
System.out.println("Now = " + time);
Now = 12:15:00.000000100

Sa pamamagitan ng paraan, may dalawa pang pagkakaiba-iba ng pamamaraang ito:

LocalTime time = LocalTime.of(hours, minutes, seconds);

at

LocalTime time = LocalTime.of(hours, minutes);

Kaya maaari mong gamitin kung alin ang mas maginhawa para sa iyo.

Pagkuha ng oras batay sa index ng isang segundo

Maaari mo ring makuha ang oras sa pamamagitan ng index ng isang segundo sa isang araw. Upang gawin ito, mayroon kaming static na ofSecondOfDay()pamamaraan:

LocalTime time = LocalTime.ofSecondOfDay(seconds);

Kung saan ang mga segundo ay ang bilang ng mga segundo mula noong simula ng araw.

Halimbawa:

Code Output ng console
LocalTime time = LocalTime.ofSecondOfDay(10000);
System.out.println(time);

02:46:40

Oo, ang 10,000 segundo ay wala pang tatlong oras. Tama lahat.

3. Pagkuha ng mga elemento ng oras

Upang makuha ang halaga ng isang partikular na elemento ng oras mula sa isang LocalTimebagay, mayroon kaming mga pamamaraang ito:

Pamamaraan Paglalarawan
int getHour()
Ibinabalik ang mga oras
int getMinute()
Ibinabalik ang mga minuto
int getSecond()
Ibinabalik ang mga segundo
int getNano()
Ibinabalik ang mga nanosecond

Halimbawa:

Code Output ng console
LocalTime now = LocalTime.now();
System.out.println(now.getHour());
System.out.println(now.getMinute());
System.out.println(now.getSecond());
System.out.println(now.getNano());

2
46
40
0

4. Pagbabago ng oras sa isang LocalTimebagay

Ang LocalTimeklase ay mayroon ding mga pamamaraan na nagbibigay-daan sa iyong magtrabaho nang may oras. Ang pagpapatupad ng mga pamamaraan na ito ay kahalintulad sa mga pamamaraan ng LocalDateklase: hindi nila binabago ang umiiral LocalTimena bagay, ngunit sa halip ay nagbabalik ng bago na may nais na data.

Narito ang mga pamamaraan ng LocalTimeklase:

Pamamaraan Paglalarawan
plusHours(int hours)
Nagdadagdag ng mga oras
plusMinutes(int minutes)
Nagdadagdag ng mga minuto
plusSeconds(int seconds)
Nagdadagdag ng mga segundo
plusNanos(int nanos)
Nagdaragdag ng mga nanosecond
minusHours(int hours)
Nagbabawas ng mga oras
minusMinutes(int minutes)
Nagbabawas ng minuto
minusSeconds(int seconds)
Nagbabawas ng mga segundo
minusNanos(int nanos)
Ibinabawas ang mga nanosecond

Halimbawa:

Code Output ng console
LocalTime time = LocalTime.now();
LocalTime time2 = time.plusHours(2);
LocalTime time3 = time.minusMinutes(40);
LocalTime time4 = time.plusSeconds(3600);

System.out.println(time);
System.out.println(time2);
System.out.println(time3);
System.out.println(time4);

10:33:55.978012200
12:33:55.978012200
09:53:55.978012200
11:33:55.978012200

Tandaan na sa bawat kaso nakakakuha tayo ng bagong oras na nauugnay sa orihinal timena bagay. Kung magdadagdag ka 3600 secondssa isang oras, idagdag mo nang eksakto 1hour.