1. LocalTimeवर्ग

वर्ग LocalTimeअशा प्रकरणांसाठी तयार केला गेला आहे जिथे तुम्हाला वेळेसह काम करणे आवश्यक आहे परंतु तारखेशिवाय. उदाहरणार्थ, समजा तुम्ही अलार्म क्लॉक ऍप्लिकेशन लिहित आहात. आपल्याला वेळेची काळजी आहे, परंतु तारखेची नाही.

वर्ग हा LocalTimeवर्गासारखाच आहे LocalDate— त्याच्या वस्तू त्याचप्रमाणे निर्मितीनंतर बदलल्या जाऊ शकत नाहीत.

वर्तमान वेळ मिळत आहे

नवीन LocalTimeऑब्जेक्ट तयार करण्यासाठी, आपल्याला स्थिर now()पद्धत वापरण्याची आवश्यकता आहे. उदाहरण:

LocalTime time = LocalTime.now();

व्हेरिएबल कुठे timeआहे LocalTimeआणि क्लासच्या स्टॅटिक पद्धतीला कॉल आहे .LocalTime.now()now()LocalTime

उदाहरण:

कोड कन्सोल आउटपुट
LocalTime time = LocalTime.now();
System.out.println("Now = " + time);

Now = 09:13:13.642881600

नॅनोसेकंदांच्या वर्तमान संख्येनंतर डॉट येतो.

2. विशिष्ट वेळ मिळवणे

विशिष्ट वेळ मिळविण्यासाठी, आपल्याला स्थिर of()पद्धत वापरण्याची आवश्यकता आहे. उदाहरण:

LocalTime time = LocalTime.of(hours, minutes, seconds, nanoseconds);

तुम्ही तास, मिनिटे, सेकंद आणि नॅनोसेकंदांमध्ये पास करता.

उदाहरण:

कोड कन्सोल आउटपुट
LocalTime time = LocalTime.of(12, 15, 0, 100);
System.out.println("Now = " + time);
Now = 12:15:00.000000100

तसे, या पद्धतीच्या आणखी दोन भिन्नता आहेत:

LocalTime time = LocalTime.of(hours, minutes, seconds);

आणि

LocalTime time = LocalTime.of(hours, minutes);

त्यामुळे तुमच्यासाठी जे अधिक सोयीचे असेल ते तुम्ही वापरू शकता.

सेकंदाच्या निर्देशांकावर आधारित वेळ मिळवणे

तुम्ही दिवसातील एका सेकंदाच्या निर्देशांकानुसार वेळ देखील मिळवू शकता. हे करण्यासाठी, आमच्याकडे स्थिर ofSecondOfDay()पद्धत आहे:

LocalTime time = LocalTime.ofSecondOfDay(seconds);

जेथे सेकंद म्हणजे दिवसाच्या सुरुवातीपासूनच्या सेकंदांची संख्या.

उदाहरण:

कोड कन्सोल आउटपुट
LocalTime time = LocalTime.ofSecondOfDay(10000);
System.out.println(time);

02:46:40

होय, 10,000 सेकंद हे तीन तासांपेक्षा थोडे कमी आहे. हे सर्व बरोबर आहे.

3. वेळेचे घटक मिळवणे

एखाद्या वस्तूवरून विशिष्ट वेळेचे मूल्य मिळवण्यासाठी LocalTimeआमच्याकडे या पद्धती आहेत:

पद्धत वर्णन
int getHour()
तास परत करतो
int getMinute()
मिनिटे परत करते
int getSecond()
सेकंद परत करते
int getNano()
नॅनोसेकंद परत करते

उदाहरण:

कोड कन्सोल आउटपुट
LocalTime now = LocalTime.now();
System.out.println(now.getHour());
System.out.println(now.getMinute());
System.out.println(now.getSecond());
System.out.println(now.getNano());

2
46
40
0

LocalTime4. ऑब्जेक्टमधील वेळ बदलणे

वर्गामध्ये LocalTimeअशा पद्धती देखील आहेत ज्या तुम्हाला वेळेनुसार कार्य करू देतात. या पद्धतींची अंमलबजावणी वर्गाच्या पद्धतींशी एकरूप आहे LocalDate: ते विद्यमान ऑब्जेक्ट बदलत नाहीत LocalTime, परंतु त्याऐवजी इच्छित डेटासह एक नवीन परत करतात.

येथे वर्गाच्या पद्धती आहेत LocalTime:

पद्धत वर्णन
plusHours(int hours)
तास जोडतो
plusMinutes(int minutes)
मिनिटे जोडते
plusSeconds(int seconds)
सेकंद जोडते
plusNanos(int nanos)
नॅनोसेकंद जोडते
minusHours(int hours)
तास वजा करतो
minusMinutes(int minutes)
मिनिटे वजा करतो
minusSeconds(int seconds)
सेकंद वजा करतो
minusNanos(int nanos)
नॅनोसेकंद वजा करते

उदाहरण:

कोड कन्सोल आउटपुट
LocalTime time = LocalTime.now();
LocalTime time2 = time.plusHours(2);
LocalTime time3 = time.minusMinutes(40);
LocalTime time4 = time.plusSeconds(3600);

System.out.println(time);
System.out.println(time2);
System.out.println(time3);
System.out.println(time4);

10:33:55.978012200
12:33:55.978012200
09:53:55.978012200
11:33:55.978012200

लक्षात घ्या की प्रत्येक बाबतीत आपल्याला मूळ ऑब्जेक्टच्या सापेक्ष नवीन वेळ मिळतो time. 3600 secondsआपण वेळेत जोडल्यास , आपण अचूक जोडता 1hour.