1. Boole mantığı

Java'da ifadeyi yazamazsınız 18 < age <65. Bu yanlış bir söz dizimidir ve program derlenmez.

Ama şöyle yazabilirsiniz:

(18 < age) AND (age < 65)

Tabii ki, kelime yerine mantıksal bir operatörAND olacaktır . Şimdi onlar hakkında daha ayrıntılı olarak konuşacağız.

Java'da üç mantıksal işleç vardır: AND(&&), OR(||) ve NOT(!).

İyi haber şu ki , herhangi bir karmaşıklığın mantıksal ifadelerini oluşturmak için parantezleri kullanabilirsiniz .

Kötü haber şu ki, Java geliştiricileri , ve sözcükleri yerine C dilinden gösterim kullanmaya karar verdiler .andornot

Ekrana bak:

mantıksal operatör beklenti gerçeklik
AND (∧) and &&
OR (∨) or ||
NOT (¬) not !

Java'da mantıksal işleçler kullanmaya ilişkin bazı örnekler:

İfade Tercüme Açıklama
(0 < a) && (a < 100)
(0 < a) and (a < 100)
(0 < a) and (a < 100)
(!a) && (!b)
(not a) and (not b)
(NOT a) AND (NOT b)
!(!a || !b)
not((not a) or (not b))
NOT((NOT a) OR (NOT b))

2. Karşılaştırma işleçleri ve boole değişkenlerini kullanma örnekleri

Mantıksal bir ifade yazabileceğiniz her yerde, mantıksal bir değişken yazabilirsiniz.

Örnek:

kod Açıklama
int age = 35;
if (age >= 18 && age <= 65)
   System.out.println("You can work");
Yaş değeri ile arasında ise 18" 65Çalışabilirsin" ibaresi görüntülenir.
int age = 35;
boolean isYoung = (age < 18);
if (!isYoung && age <= 65)
   System.out.println("You can work");
Bir değişken yarattık isYoungve ifadenin ilk bölümünü içine taşıdık. age >= 18ile basitçe değiştirdik age < 18.
int age = 35;
boolean isYoung = (age < 18);
boolean isOld = (age > 65);
if (!isYoung && !isOld)
   System.out.println("You can work");
Bir isOld değişkeni oluşturduk ve ifadenin ikinci bölümünü içine taşıdık. age <= 65Ek olarak, ile değiştirdik age > 65.

Bu üç örnek eşdeğerdir. ifYalnızca ikinci örnekte ifadenin bir kısmını ifadeden ayrı bir mantıksal değişkene ( ) taşıdık isYoung. Üçüncü örnekte, ifadenin ikinci kısmını ikinci bir değişkene ( isOld) taşıdık.


3. Mantıksal aritmetik

Kısaca mantıksal işlemlerden geçelim.

Operatör , bağlaç olarak da ANDbilinir .&&

İfade Sonuç
true && true
true
true && false
false
false && true
false
false && false
false

Başka bir deyişle, bir ifadenin sonucu, trueyalnızca ifadeyi oluşturan her iki değerin de olması durumunda olur true. Yoksa hep öyledir false.

Operatör , ayırma olarak da ORbilinir .||

İfade Sonuç
true || true
true
true || false
true
false || true
true
false || false
false

trueBaşka bir deyişle, ifadedeki en az bir terim varsa, bir ifadenin sonucu her zaman olur true. Her ikisi de ise false, sonuç da olur false.

Operatör , aynı zamanda mantıksal ters olarak da NOTbilinir .!

İfade Sonuç
!true
false
!false
true

Operatör trueolarak değişir falseve bunun tersi de geçerlidir.

Yararlı ifadeler:

İfade Sonuç
m && !m
false
m || !m
true
!(a && b)
!a || !b
!(a || b)
!a && !b