CodeGym/Blog Java/Ngẫu nhiên/Vòng lặp for nâng cao trong Java

Vòng lặp for nâng cao trong Java

Xuất bản trong nhóm
Nếu bạn là nhà phát triển Java, có thể bạn đã gặp tình huống cần lặp lại một mảng hoặc một bộ sưu tập. Trước đây, điều này đòi hỏi phải viết rất nhiều mã soạn sẵn để thiết lập một vòng lặp và lặp lại các phần tử. Tuy nhiên, Java đã giới thiệu một vòng lặp for nâng cao , giúp việc lặp qua các bộ sưu tập và mảng dễ dàng hơn nhiều. Chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp for nâng cao trong Java trong bài viết này, nó cung cấp một cách đơn giản và ngắn gọn hơn để lặp qua các mảng và bộ sưu tập.

Vòng lặp for nâng cao trong Java là gì?

Vòng lặp for nâng cao , còn được gọi là vòng lặp for-each , cung cấp một cách ngắn gọn để lặp qua một tập hợp hoặc mảng mà không cần một trình vòng lặp rõ ràng. Cú pháp của vòng lặp for nâng cao như sau:
for (elementType element : collection) {
  // code block to execute
}
Trong cú pháp này, elementType là kiểu dữ liệu của các phần tử trong bộ sưu tập và phần tử là một biến đại diện cho từng phần tử trong bộ sưu tập. Bộ sưu tập là bộ sưu tập mà bạn muốn lặp lại. Chúng ta hãy xem một ví dụ để biết vòng lặp for nâng cao hoạt động như thế nào.

Ví dụ về vòng lặp nâng cao

Giả sử chúng ta có một mảng các số nguyên mà chúng ta muốn lặp lại và in ra từng phần tử. Bằng cách sử dụng vòng lặp for nâng cao , chúng ta có thể thực hiện việc này chỉ bằng một vài dòng mã :
public class EnhancedForLoop {
  public static void main(String[] args) {
    int[] numbers = {1, 2, 3, 4, 5};

    for (int number : numbers) {
      System.out.println(number);
    }
  }
}

Đầu ra:

1 2 3 4 5
Trong ví dụ này, chúng ta khai báo một mảng các số nguyên được gọi là số và khởi tạo nó bằng một số giá trị. Sau đó, chúng tôi sử dụng vòng lặp for nâng cao để lặp qua mảng số và in ra từng phần tử. Như bạn có thể thấy, cú pháp của vòng lặp for nâng cao đơn giản hơn nhiều so với vòng lặp for truyền thống . Chúng ta không cần phải theo dõi chỉ mục hoặc lo lắng về độ dài của mảng. Vòng lặp for nâng cao sẽ giải quyết tất cả những điều này cho chúng ta. Chúng ta cũng có thể sử dụng vòng lặp for nâng cao để lặp lại một bộ sưu tập. Chúng ta hãy xem một ví dụ về việc lặp qua một ArrayList of Strings.
// Here is the example of an enhanced for loop to iterate over a collection
import java.util.ArrayList;

public class EnhancedForLoop {
  public static void main(String[] args) {
// use the enhanced for loop to iterate over the `names` ArrayList    ArrayList<String> names = new ArrayList<String>();
    names.add("Alice");
    names.add("Bob");
    names.add("Charlie");

    for (String name : names) {
      System.out.println(name);
    }
  }
}

Đầu ra:

Alice Bob Charlie
Trong ví dụ này, chúng ta tạo một ArrayList gồm các Chuỗi được gọi là tên và thêm một số giá trị vào đó. Sau đó, chúng tôi sử dụng vòng lặp for nâng cao để lặp lại các tên ArrayList và in ra từng phần tử. Vòng lặp for nâng cao không chỉ dễ đọc và viết hơn mà còn an toàn hơn. Nó loại bỏ khả năng xảy ra từng lỗi một và làm cho mã ngắn gọn và dễ đọc hơn.

Phần kết luận

Tóm lại, vòng lặp nâng cao trong Java cung cấp một cách đơn giản hơn, an toàn hơn và ngắn gọn hơn để lặp qua các mảng và bộ sưu tập. Đây là một tính năng tuyệt vời đã được giới thiệu trong Java 5 và là tính năng mà mọi nhà phát triển Java đều quen thuộc. Cho dù bạn đang làm việc với mảng hay bộ sưu tập, vòng lặp for nâng cao là một công cụ tuyệt vời cần có trong bộ công cụ Java của bạn.
Bình luận
 • Phổ biến
 • Mới
Bạn phải đăng nhập để đăng nhận xet
Trang này chưa có bất kỳ bình luận nào