CodeGym /Blog Java /Ngẫu nhiên /Từ khóa byte Java

Từ khóa byte Java

Xuất bản trong nhóm

"byte" là gì?

8 bit (bit là đơn vị dữ liệu nhỏ nhất chứa tối đa 2 trạng thái logic, thường là 0 và 1) kết hợp để tạo thành một đơn vị bộ nhớ có thể định địa chỉ, được gọi là “ Byte ”. Đây là một đại diện lý thuyết về một byte thông thường trông như thế nào.Từ khóa byte Java - 1

Hình 1: Biểu diễn bình thường của một Byte

Một byte Java là gì ?

Một byte Java với chữ “b” nhỏ được sử dụng để xác định kiểu dữ liệu nguyên thủy, có khả năng lưu trữ 8 bit cùng một lúc. Do đó, phạm vi số của một byte kéo dài từ -2^7 = -128 cho đến +2^7-1 =127. Hãy xem hình minh họa sau đây để hiểu rõ hơn về cách chúng ta có thể tính toán phạm vi này.Từ khóa byte Java - 2

Hình 2: Giá trị tối thiểu và tối đa trong một Byte 8 bit bình thường

Java Byte là gì ?

Java Byte là một lớp trình bao bọc được sử dụng để lưu trữ kiểu dữ liệu nguyên thủy “byte” để truy cập dễ dàng hơn vào các chức năng nâng cao tích hợp sẵn. Chúng ta hãy xem một ví dụ cơ bản về lưu trữ các giá trị số theo byte và xem nó hoạt động như thế nào.

package com.bytekeyword.core;
public class ByteInJava {

	public static void main(String[] args) {

		// declare the variable and assign a valid numeric value
		byte barCode = 112;		
		byte areaCodeNY = 98;
		byte areaCodeLA = 97;	
		
            // print the byte values
		System.out.println("barCode: " + barCode);
		System.out.println("areaCodeNY: " + areaCodeNY);
		System.out.println("areaCodeLA: " + areaCodeLA);
	}
}
đầu ra
mã vạch: 112 areaCodeNY: 98 areaCodeLA: 97

Bổ sung các giá trị byte trong Java

Chúng ta hãy xem một ví dụ ngắn gọn về việc thêm các giá trị byte trong Java để hiểu rõ hơn.

package com.bytekeyword.core;
public class SumOfBytes {

	public static void main(String[] args) {

		Byte x = 25;
		Byte y = 4;

		// Addition of 2 Bytes
		System.out.println(x + " + " +  y  + " = " + (x + y));
		
		byte z = 11;
		// Addition of a "Byte" and a "byte"
		System.out.println(z + " + " +  y  + " = " + (z + y));
	}
}
đầu ra
25 + 4 = 29 11 + 4 = 15

Tại sao lại sử dụng “byte” mà không phải “int”?

Thông thường, chúng ta có thể sử dụng “byte” thay vì một số nguyên nguyên thủy khi có giới hạn về bộ nhớ hoặc hiệu suất. Vì kích thước của 1 số nguyên bằng kích thước của 4 byte nên chúng tôi có thể tiết kiệm bộ nhớ gấp 4 lần so với kích thước của một số nguyên đơn giản. Bảo tồn không gian này cực kỳ hữu ích khi bạn xử lý lập trình mạng. Gửi một byte thay cho một int, có thể tiết kiệm bộ nhớ và băng thông của bạn.

Phần kết luận

Cuối cùng, chúng tôi hy vọng bạn đã hiểu rõ về mức kiến ​​trúc của byte cùng với chức năng java thông thường của nó. Tuy nhiên, nếu bạn bị chặn trong khi thực hành, vui lòng tham khảo lại bài viết này. Chúc may mắn và học tập vui vẻ!
Bình luận
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION