CodeGym/Blog Java/Ngẫu nhiên/Tôi muốn biết vấn đề ở đâu ...
John Squirrels
Mức độ
San Francisco

Tôi muốn biết vấn đề ở đâu ...

Xuất bản trong nhóm
Chúng tôi đã tạo một trang đăng ký nhân viên, khi họ đăng ký thì ngay lập tức kết nối với trang đăng nhập và dữ liệu do họ nhập phải được chèn vào cơ sở dữ liệu nhưng điều đó không xảy ra ở nơi có thể xảy ra sự cố..nhưng dữ liệu được chèn vào bảng làm việc của nhân viên
Tôi muốn biết vấn đề nằm ở đâu... - 1
Bình luận
  • Phổ biến
  • Mới
Bạn phải đăng nhập để đăng nhận xet
Trang này chưa có bất kỳ bình luận nào