Generics trong Java là gì?

Trong bài học này , chúng ta nói về thuốc generic. Hay đúng hơn, về những điều cơ bản mà bạn cần biết khi đi sâu vào thuốc generic: thuốc generic là gì và tại sao bạn lại cần chúng. Chủ đề rất quan trọng, và bạn chắc chắn cần phải hiểu nó. Phía trước!

Thuốc generic cho mèo

Generics là một công cụ tuyệt vời để giúp các nhà phát triển gợi ý thông tin bổ sung cho trình biên dịch để đảm bảo an toàn và linh hoạt cho kiểu. Bài viết chuyên sâu này , được viết bởi một thành viên của cộng đồng CodeGym, nói về "thuốc generic".

loại tẩy xóa

Bài học này dành cho một số tính năng của thuốc generic cũng như những cạm bẫy phát sinh khi làm việc với chúng. Bởi vì generics không phải là một phần của Java khi ngôn ngữ này được tạo ra, kiểu xóa đã được thêm vào. Đó là cái gì? Chúng tôi sẽ tìm ra nó.

Ký tự đại diện trong thuốc generic

Ký tự đại diện là một tính năng rất quan trọng của thuốc generic và chắc chắn xứng đáng có một bài học riêng . Đây là một chủ đề thú vị và đơn giản. Bạn sẽ thích nó :)

Sử dụng varargs khi làm việc với thuốc generic

Sử dụng varargs với thuốc generic có thể dẫn đến những hậu quả khá khó chịu - ô nhiễm đống. Trong bài học này , chúng ta kết thúc phần thảo luận về các tính năng khác nhau của generic trong Java.