"Xin chào, Amigo! Hôm nay bạn sẽ trở thành một chuyên gia đóng gói xuất sắc. Hãy thử các bài tập sau:"