"Bạn ơi, nếu bạn tiếp tục nhấp vào các nhiệm vụ và bài học như thế này, tôi thề rằng bạn sẽ trở thành người máy học sinh thành công nhất trong suốt 130 năm giảng dạy của tôi."

"Xin chào! Tôi nóng lòng muốn xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có lẽ chúng ta có thể hoãn lý thuyết lại sau?"

"Bạn trẻ của tôi, tôi đã luôn nói: đừng trì hoãn những gì bạn có thể ăn vào bữa trưa cho đến bữa tối. Nói cách khác, đừng trì hoãn đến ngày mai những gì bạn có thể học hôm nay! Tôi đã tìm thấy một bài báo tuyệt vời dành riêng cho bạn về sự khác biệt giữa các lớp trừu tượng và giao diện."

"Nhưng bác sĩ Bilaabo đã giải thích điều đó cho tôi trong năm phút nữa!"

"Với các ví dụ chi tiết?"

"Tuyệt đối."

"Hãy đọc bài học này: Sự khác biệt giữa các lớp trừu tượng và giao diện . Bạn cũng sẽ học được điều gì đó mới về giao diện InputStream và OutputStream. Sau đó, chắc chắn bạn sẽ có thể nói rằng mình không còn câu hỏi nào nữa :)"