"Xin chào, Amigo! Rất vui được gặp lại bạn. Chà, bạn đã đối phó với toán tử thể hiện và truyền kiểu chưa? Như mọi khi, tôi rất vui vì thành công của bạn."

"Vâng, nó không quá khó. Tôi nóng lòng muốn biết điều gì tiếp theo!"

"Điều tiếp theo thậm chí còn thú vị hơn. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị khi bạn học một vài bài học có liên quan, đặc biệt là vì tôi đã từng viết chúng theo trí nhớ..."

"Khi nào? Xin lỗi, Giáo sư. Tôi không nghe thấy."

"Uh, ngay bây giờ. Hãy ngồi xuống và thoải mái. Chúc bạn đọc sách vui vẻ!"

Cách hoạt động của toán tử instanceof

Đây không phải là phần giới thiệu đầu tiên của chúng tôi về instanceof, nhưng bây giờ bạn đã biết nhiều hơn về tính kế thừa và các nguyên tắc khác của OOP. Đã đến lúc hiểu cách các toán tử chuyển đổi hoạt động . Xem xét một số ví dụ thực tế và phân tích các lỗi tiềm ẩn.

Mở rộng và thu hẹp các loại tham chiếu

Trong bài học trước, chúng ta đã khám phá việc chuyển đổi các kiểu nguyên thủy. Nhưng bây giờ hãy nói về các toán tử tương tự không được áp dụng cho các kiểu nguyên thủy, mà cho các đối tượng và biến tham chiếu.