3.1 Đang tải Tomcat

Nếu vì lý do nào đó bạn quyết định cài đặt Tomcat theo cách thủ công, thì bạn sẽ cần thêm hướng dẫn. Để bắt đầu, một lần nữa, hãy tải xuống Tomcat từ trang . Nhưng lần này chúng tôi chọn kho lưu trữ zip ở trên cùng:

Đang tải Tomcat

3.2 Cài đặt Tomcat

Cài đặt Tomcat rất đơn giản. Sau khi bạn tải xuống tệp zip ở bước trước, hãy trích xuất nội dung của tệp vào một thư mục cụ thể. Ví dụ, trongD:\DevPrograms:

Đang tải Tomcat 2

Để chạy Tomcat, bạn phải cài đặt JRE 8 hoặc cao hơn trên máy tính của mình. Nếu bạn đã cài đặt nhiều JRE, bạn nên đăng ký trực tiếp một JRE cụ thể trong cài đặt Tomcat.

Để thực hiện việc này, hãy mở tệp startup.battrong thư mục bin trong Tomcat (đối với hệ điều hành Linux/Ubuntu, đây sẽ là tệp startup.sh) và thêm một dòng vào đó với JAVA_HOME:

3.3 Cấu hình Tomcat

Tiếp theo, tôi khuyên bạn nên thiết lập tomcat-users , các dịch vụ khác nhau sẽ được ủy quyền theo chúng, dịch vụ này sẽ tự động hoạt động với Tomcat.

Để thực hiện việc này, hãy mở tệp tomcat-users.xml (Nằm trong thư mục Tomcat 9.0\ conf ):

Đang tải Tomcat 4

Sẽ có sẵn nội dung như:

Đang tải Tomcat 5

Thay đổi usernamenhững passwordcái bạn thích. Chà, hoặc ít nhất hãy nhớ nơi bạn có thể xem chúng khi cần. Nếu bạn thay đổi các cài đặt này trong khi Tomcat đang chạy, bạn sẽ cần phải khởi động lại để chúng có hiệu lực.

<role rolename="tomcat"/>
  <role rolename="manager-gui"/>
  <role rolename="manager-script"/>
  <user username="tomcat" password="111" roles="tomcat, manager-gui, manager-script"/>

3.4 Khởi động và dừng Tomcat

Để khởi động Tomcat, nhấp đúp chuột vào startup.bat (Hoặc startup.sh cho Linux/Ubuntu). Để dừng sử dụng tập tin shutdown.bat

Khởi động Tomcat 6

Bạn sẽ thấy một cái gì đó như thế này - đây là Tomcat đang chạy:

Khởi động Tomcat 7

Nếu Tomcat được cài đặt chính xác, thì tại liên kết http://localhost:8080/ bạn sẽ thấy hình ảnh:

Khởi động Tomcat 8