„Здрасти, Амиго!“

— Здравейте, капитан Катерички, сър.

"Добър ученик си. Браво, войнико!"

„Днес имате нова тайна мисия: овладейте финансите.“

"Ура!!! Вече знам за Howво ще похарча парите!!!"

„Не се отпускай още, войнико! Да овладееш финансите означава да напишеш нова тайна програма за банкомат.

Голяма задача: Софтуер за банкомат - 1

„Отидете при таен агент IntelliJ IDEA. Там ще получите всички инструкции.“

— Ще бъде напequalsо, капитане!