6.1 Атрибутът class и тагът style

Но това не е всичко. След като бяха изобретени стотици "стилове", възникна въпросът: How да ги използваме? И тогава им хрумна идеята да ги групират в „класове“. Това, разбира се, не са същите класове като в Java. Просто групи със специален стил.

И ако преди да използвате „класове“ сте имали снимка:


    <img src="logo.png" style="width=100px;height=100px;opacity=0.5">
  

Сега може да се напише като:<img src="logo.png" class="picture">
 
<style>
  img.picture {
    width=100px;
    height=100px;
    opacity=0.5
  }
</style>

Създадохме специален «стиль» pictureи прехвърлихме стиловите стойности от style. И след това свързахме <img> и картината "style" с етикета class.

6.2 Селектор, видове селектори

Тези стилове, представени отделно, станаха известни като классамиor selectors. Те имат няколко важни характеристики.

Човек html-elementможе да има няколко селектора. Имената им се отбелязват с интервал. Пример:


    <img src="logo.png" class="picture main">
  

Една от причините да се докоснем до селекторите тук е, че те могат да се прилагат автоматично. И това полезно свойство ще се използва много често в бъдеще. Включително Java разработчици.

Ето кратък списък от тях:

# Селектор Пример Описание
1 *
* {
 margin: 0;
 padding: 0;
}
Прилага се за всички елементи на HTML document.
2 #document за самоличност
#img123 {
  width:100px;
  height 100px;
}
# е последван от идентификатора на елемента, към който трябва да се приложи дадения стил.
3 етикет
table {
  color: black;
}
Отнася се за всички таблици в documentа.
4 етикет.селектор
table.important {
  color: red;
}
Прилага се за всички таблици с documentи, които имат указан атрибут клас.
5 .селектор
.picture {
 opacity: 0.5
}
Прилага се за всички елементи, които имат указан атрибут class. Всеки етикет.
6 родител дете
main article {
 color: blue;
}
Прилага се за всички елементи, където родителският таг съдържа основния клас, а дъщерният таг съдържа класа на статията.
7 етикет: връзка
a:link {
color: blue;
}
Псевдокласът :link се използва за стorзиране на връзки, върху които потребителят все още не е кликнал.
8 етикет: посетен
a:visited {
color: red;
}
Псевдокласът :link се използва за стorзиране на връзки, върху които потребителят вече е кликнал.
9 етикет: проверено
input[type=radio]:checked {
 border: 1px solid black;
}
Този псевдо-клас ще избере само маркирани елементи на потребителския интерфейс: радио бутони or квадратчета за отметка.
10 етикет: завъртане
div:hover {
 background: red;
}
Този псевдоклас ви позволява да промените стила на елемент, когато задържите курсора на мишката върху него.
единадесет етикет: първо дете
ul li:first-child {
 border-top: none;
}
Този псевдоклас ще позволи да бъде избран само първият дъщерен елемент.

Не е нужно да запомняте всичко. Но би било добре, ако сте проучor тази table няколко пъти и всичко това се е отложило в главата ви. Без мрежата в съвременния живот никъде, а в мрежата - никъде без селектори.