6.1 Klassattributet och stiltaggen

Men det är inte allt. Efter att hundratals "stilar" uppfunnits, uppstod frågan: hur man använder dem? Och sedan kom de på idén att gruppera dem i "klasser". Det är naturligtvis inte samma klasser som i Java. Bara speciella stilgrupper.

Och om du hade en bild innan du använde "klasser":


    <img src="logo.png" style="width=100px;height=100px;opacity=0.5">
  

Nu kan det skrivas som:<img src="logo.png" class="picture">
 
<style>
  img.picture {
    width=100px;
    height=100px;
    opacity=0.5
  }
</style>

Vi skapade en speciell «style» pictureoch överförde stilvärdena från style. Och sedan knöt vi <img> och "stil"-bilden med taggen class.

6.2 Väljare, typer av väljare

Dessa stilar, renderade separat, blev kända som classeseller selectors. De har flera viktiga funktioner.

Man html-elementkan ha flera väljare. Deras namn anges med ett mellanslag. Exempel:


    <img src="logo.png" class="picture main">
  

En anledning till att vi har berört väljare här är att de kan tillämpas automatiskt. Och denna användbara egendom kommer att användas mycket ofta i framtiden. Inklusive Java-utvecklare.

Här är en kort lista över dem:

# Väljare Exempel Beskrivning
1 *
* {
 margin: 0;
 padding: 0;
}
Gäller alla element i ett HTML-dokument.
2 #id
#img123 {
  width:100px;
  height 100px;
}
# följs av id för elementet som den givna stilen ska tillämpas på.
3 märka
table {
  color: black;
}
Gäller alla tabeller i dokumentet.
4 tag.väljare
table.important {
  color: red;
}
Gäller alla dokumenttabeller som har klassattributet specificerat.
5 .väljare
.picture {
 opacity: 0.5
}
Gäller alla element som har klassattributet specificerat. Vilken tagg som helst.
6 förälder barn
main article {
 color: blue;
}
Gäller alla element där den överordnade taggen innehåller huvudklassen och den underordnade taggen innehåller artikelklassen.
7 tag: länk
a:link {
color: blue;
}
Pseudoklassen :link används för att utforma länkar som användaren inte har klickat på ännu.
8 tag:besökt
a:visited {
color: red;
}
Pseudoklassen :link används för att utforma länkar som användaren redan har klickat på.
9 tag:markerad
input[type=radio]:checked {
 border: 1px solid black;
}
Denna pseudoklass kommer endast att välja markerade UI-element: alternativknappar eller kryssrutor.
10 Tag: sväva
div:hover {
 background: red;
}
Denna pseudoklass låter dig ändra stilen på ett element när du håller musen över det.
elva Tag: första barnet
ul li:first-child {
 border-top: none;
}
Denna pseudoklass tillåter endast att det första underordnade elementet väljs.

Du behöver inte memorera allt. Men det skulle vara bra om du studerade den här tabellen ett par gånger och allt detta lades in i ditt huvud. Utan webben i det moderna livet, ingenstans och på webben - ingenstans utan väljare.