Друго ниво е зад вас! В предишните уроци научихте за условния израз if-else и нюансите, свързани с него. Запознахме се със специален тип данни: boolean. Разгледахме примери за използване на оператори за сравнение и булеви променливи. Накрая научихме повече за сравняването на препратки и низове.

Ако смятате, че малко повече теория и някои визуални примери определено няма да ви навредят, тогава продължете: ето връзки към няколко полезни статии.

Равни и сравняващи низове

Сравняването на обекти е различно от сравняването на примитивни типове данни. Вероятно вече се досещате защо това е така. При обектите предаваме референция, а при примитивите – стойност... Има още много интересни нюанси, за които ще научите от тази статия. Както обикновено, ще изследваме темата, използвайки живи примери.

Тернарен оператор

За начинаещи това е много необичаен звяр. Като цяло можете напълно да го направите без него... но троичният оператор съкращава codeа толкова лесно и красиво! И точно към това трябва да се стреми един начинаещ програмист. Ако все още не сте имали време да се запознаете обстойно с тази замяна на конструкцията if-else, тогава ви препоръчваме да я опознаете по-добре и бавно да я вплетете във вашия code.