Et annet nivå er bak deg! I de forrige leksjonene lærte du om den betingede setningen hvis-else og nyansene knyttet til den. Vi ble kjent med en spesiell datatype: boolsk. Vi undersøkte eksempler på bruk av sammenligningsoperatorer og boolske variabler. Til slutt lærte vi mer om å sammenligne referanser og strenger.

Hvis du føler at litt mer teori og noen visuelle eksempler definitivt ikke vil skade deg, så fortsett: her er lenker til et par nyttige artikler.

Er lik og sammenligner strenger

Å sammenligne objekter er forskjellig fra å sammenligne primitive datatyper. Du har sikkert allerede gjettet hvorfor det er slik. Når det gjelder objekter, sender vi en referanse, men når det gjelder primitiver, en verdi ... Det er mange flere interessante nyanser som du vil lære om fra denne artikkelen. Som vanlig vil vi utforske temaet ved å bruke livlige eksempler.

Ternær operatør

For nybegynnere er dette et veldig uvanlig beist. I det store og hele klarer du deg helt uten... men den ternære operatøren forkorter koden så enkelt og vakkert! Og det er nettopp dette en nybegynnerprogrammerer bør strebe etter. Hvis du ennå ikke har hatt tid til å sette deg grundig inn i denne erstatningen for if-else-konstruksjonen, anbefaler vi at du blir bedre kjent med den og sakte vever den inn i koden din.