En annan nivå är bakom dig! I de tidigare lektionerna lärde du dig om det villkorliga uttalandet om annat och nyanserna som är förknippade med det. Vi bekantade oss med en speciell datatyp: boolean. Vi undersökte exempel på användning av jämförelseoperatorer och booleska variabler. Slutligen lärde vi oss mer om att jämföra referenser och strängar.

Om du känner att lite mer teori och några visuella exempel definitivt inte kommer att skada dig, fortsätt då: här är länkar till ett par användbara artiklar.

Likar och jämför strängar

Att jämföra objekt skiljer sig från att jämföra primitiva datatyper. Du har förmodligen redan gissat varför det är så. När det gäller föremål skickar vi en referens, men när det gäller primitiver, ett värde... Det finns många fler intressanta nyanser som du kommer att lära dig om från den här artikeln. Som vanligt kommer vi att utforska ämnet med hjälp av livliga exempel.

Ternär operatör

För nybörjare är detta en mycket ovanlig best. I stort sett klarar du dig helt utan... men den ternära operatorn förkortar koden så enkelt och vackert! Och det är precis vad en nybörjarprogrammerare bör sträva efter. Om du ännu inte har hunnit bekanta dig ordentligt med denna ersättning för if-else-konstruktionen, rekommenderar vi att du lär känna den bättre och sakta väver in den i din kod.