Một cấp độ khác ở phía sau bạn! Trong các bài học trước, bạn đã học về câu lệnh điều kiện if-else và các sắc thái liên quan đến nó. Chúng ta đã làm quen với một kiểu dữ liệu đặc biệt: boolean. Chúng tôi đã xem xét các ví dụ về cách sử dụng toán tử so sánh và biến boolean. Cuối cùng, chúng tôi đã tìm hiểu thêm về cách so sánh các tham chiếu và chuỗi.

Nếu bạn cảm thấy rằng thêm một chút lý thuyết và một số ví dụ trực quan chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì đến bạn, thì hãy tiếp tục: đây là các liên kết đến một số bài báo hữu ích.

Chuỗi bằng và so sánh

So sánh các đối tượng khác với so sánh các kiểu dữ liệu nguyên thủy. Bạn có thể đã đoán tại sao lại như vậy. Trong trường hợp đối tượng, chúng tôi chuyển một tham chiếu, nhưng trong trường hợp nguyên thủy, một giá trị... Có nhiều sắc thái thú vị hơn mà bạn sẽ tìm hiểu từ bài viết này. Như thường lệ, chúng ta sẽ khám phá chủ đề bằng các ví dụ sinh động.

Toán tử bậc ba

Đối với người mới bắt đầu, đây là con thú rất khác thường. Nói chung, bạn hoàn toàn có thể làm mà không cần nó... nhưng toán tử bậc ba rút ngắn mã rất dễ dàng và đẹp mắt! Và đây chính xác là điều mà một lập trình viên mới bắt đầu nên phấn đấu. Nếu bạn chưa có thời gian để làm quen hoàn toàn với sự thay thế này cho cấu trúc if-else, thì chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu kỹ hơn về nó và từ từ đưa nó vào mã của mình.