2.1 Változók és fájdalom

Kezdjük a legérdekesebbel. A JavaScriptben vannak változók, de ezeknek a változóknak nincs típusuk. Bármely változóhoz abszolút bármilyen érték rendelhető. Ártalmatlannak vagy akár praktikusnak tűnik, amíg nincs szüksége a típusokra.

A kulcsszó egy változó deklarálására szolgál var:

var name;
var name = value;

Példák a változókkal való munkavégzésre JavaScriptben:

var a = 10, b = 20;
var c = a*a + b*b;

var s = "Diagonal equals:";
console.log( s + Math.sqrt(c));

Nagyszerű és világos kód, nem? Talán ez az utolsó alkalom az életében, amikor gyönyörű és érthető JavaScript kódot lát. Emlékezz erre a pillanatra :)

2.2 Írjon be JavaScriptet

Ahogy fentebb említettük, a JavaScript nyelv változóinak nincs típusuk. De a változók értékeinek típusai vannak. Íme az 5 leggyakoribb JavaScript típus:

# típus Példa Leírás
1 szám
var pi = 3.14;
Bármilyen számot tartalmaz
2 Húr
var s = "Hello!";
Karakterláncot tartalmaz
3 Boolean
var result = true;
Igazat vagy hamisat tartalmaz
4 sor
var arr = [1, 2, 3, 4, 5];
Egy sor elemet tartalmaz
5 Dátum
var current = new Date();
Dátumot tartalmaz
6 Tárgy
var o = {
   width: 100,
   height: 200
}
Olyan objektumot tartalmaz, amely kulcs-érték párokból áll. Valami hasonló a Java HashMaphez
7 funkció
function sqr(var x) {
   return x*x;
}
Funkció

A typeof kulcsszó egy objektum típusának meghatározására szolgál, például:

var s = "134";
var x = (typeof s == "String") ? s*1 : s;

2.3 Funkciók és hozamok

És természetesen a JavaScript-nek vannak funkciói. Nincsenek osztályok, így a függvények bárhol deklarálhatók a kódban. Még más funkciókban is. Az általános formátum a következő:

function name(a, b, c) {
  // function code
   return result;
}

A függvénynek nincs típusa. Miért, ha magában a nyelvben nincs típuskompatibilitás-vezérlés? A funkció paraméterei is hiányozhatnak. Ilyen a return parancs is, amely értéket ad vissza.

Függvény meghívásakor tetszőleges számú, bármilyen típusú paramétert átadhat . A többletet eldobjuk, a hiányzók egyenlők lesznek null.

Példák a funkcióra:

function getValue(name)
{
    return this[name];
}
function setValue(name, value)
{
    this[name] = value;
}

2.4 Tömbök JavaScriptben

A JavaScript tömbjei nagyon hasonlítanak a Java tömbjeihez. Példák:

var array = [1, 2, 3, 4, 5];
array[3] = array[2];
console.log (array[0]);

Bármilyen típusú értékük lehet, akár más tömbök is:

var array = [1, "Hello", 3.14, [4, 5] ];
array[3] = array[2];
console.log (array[0]);

Ezenkívül a tömbök gyűjteményként is viselkednek – dinamikusan hozzáadhat elemeket hozzájuk:

var array = [];
array.push(100);
array.push(101);
array.push(102);

array[1] = array[2];
console.log (array[0]);

2.5 Objektumok JavaScriptben

A JavaScript objektumai nagyon hasonlóak a Java HashMap-hez: kulcs-érték párokat tartalmaznak. Példa:

var obj = {
 name: "Bill Gates",
 age: 67,
 company: "Microsoft"
};

console.log (obj.age);

Az objektummezők kétféle módon érhetők el:

var x = obj.age;
var x = obj["age"];

A HashMaphez hasonlóan mezők hozhatók létre és törölhetők. Példa:

var obj = {};
obj.name = "Bill Gates";
obj.age = 67;
obj.company = "Microsoft";

delete obj.age;  //remove field