2.1 Değişkenler ve ağrı

En ilginç olanla başlayalım. JavaScript'in değişkenleri vardır, ancak bu değişkenlerin bir türü yoktur. Herhangi bir değişkene kesinlikle herhangi bir değer atanabilir. Tiplere ihtiyacınız olana kadar zararsız ve hatta kullanışlı görünüyor.

Anahtar kelime bir değişken bildirmek için kullanılır var:

var name;
var name = value;

JavaScript'te değişkenlerle çalışma örnekleri:

var a = 10, b = 20;
var c = a*a + b*b;

var s = "Diagonal equals:";
console.log( s + Math.sqrt(c));

Harika ve net kod, değil mi? Belki de bu, güzel ve anlaşılır JavaScript kodunu hayatınızdaki son görüşünüzdür. Bu anı hatırla :)

2.2 JavaScript'te Yazma

Yukarıda belirtildiği gibi, JavaScript dilindeki değişkenlerin bir türü yoktur. Ancak değişkenlerin değerlerinin türleri vardır. İşte JavaScript'te en yaygın 5 tür:

# Tip Örnek Tanım
1 sayı
var pi = 3.14;
Herhangi bir sayı içerir
2 Sicim
var s = "Hello!";
Bir dize içerir
3 boole
var result = true;
Doğru veya yanlış içerir
4 sıralamak
var arr = [1, 2, 3, 4, 5];
Bir dizi öğe içerir
5 Tarih
var current = new Date();
tarih içerir
6 Nesne
var o = {
   width: 100,
   height: 200
}
Anahtar, değer çiftlerinden oluşan bir nesne içerir. Java'daki HashMap'e benzer bir şey
7 işlev
function sqr(var x) {
   return x*x;
}
İşlev

typeof anahtar sözcüğü, bir nesnenin türünü belirlemek için kullanılır, örneğin:

var s = "134";
var x = (typeof s == "String") ? s*1 : s;

2.3 Fonksiyonlar ve geri dönüşler

Ve elbette JavaScript'in işlevleri vardır. Sınıf yoktur, bu nedenle işlevler kodun herhangi bir yerinde bildirilebilir. Diğer işlevlerde bile. Genel format:

function name(a, b, c) {
  // function code
   return result;
}

Fonksiyonun türü yok. Dilin kendisinde tip uyumluluğu kontrolü yoksa neden? İşlev parametreleri de eksik olabilir. Bir değer döndüren dönüş komutu da öyle.

Bir işlevi çağırırken, herhangi bir türden istediğiniz sayıda parametreyi iletebilirsiniz . Fazla olanlar atılacak, eksikler eşitlenecektir null.

Fonksiyon örnekleri:

function getValue(name)
{
    return this[name];
}
function setValue(name, value)
{
    this[name] = value;
}

2.4 JavaScript'te Diziler

JavaScript'teki diziler, Java'daki dizilere çok benzer. Örnekler:

var array = [1, 2, 3, 4, 5];
array[3] = array[2];
console.log (array[0]);

Herhangi bir türde, hatta diğer dizilerde değerlere sahip olabilirler:

var array = [1, "Hello", 3.14, [4, 5] ];
array[3] = array[2];
console.log (array[0]);

Ayrıca diziler de koleksiyonlar gibi davranır - bunlara dinamik olarak öğeler ekleyebilirsiniz:

var array = [];
array.push(100);
array.push(101);
array.push(102);

array[1] = array[2];
console.log (array[0]);

2.5 JavaScript'teki Nesneler

JavaScript'teki nesneler, Java'daki HashMap'e çok benzer: anahtar-değer çiftleri içerirler. Örnek:

var obj = {
 name: "Bill Gates",
 age: 67,
 company: "Microsoft"
};

console.log (obj.age);

Nesne alanlarına iki farklı yoldan erişilebilir:

var x = obj.age;
var x = obj["age"];

HashMap'te olduğu gibi alanlar oluşturulabilir ve silinebilir. Örnek:

var obj = {};
obj.name = "Bill Gates";
obj.age = 67;
obj.company = "Microsoft";

delete obj.age;  //remove field