CodeGym/Java Blog/यादृच्छिक/जावा मध्ये विधान खंडित करा आणि सुरू ठेवा
John Squirrels
पातळी 41
San Francisco

जावा मध्ये विधान खंडित करा आणि सुरू ठेवा

यादृच्छिक या ग्रुपमध्ये प्रकाशित केले
सदस्य

जावा ब्रेक

Java मधील ब्रेक स्टेटमेंट मुख्यत्वे खालील दोन प्रकरणांमध्ये वापरले जाते.
  1. ब्रेक लूप सोडतो आणि त्यातून बाहेर उडी मारतो (दोन्हीसाठी आणि वेळ).
  2. ब्रेक स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंटमधील केसमधून बाहेर पडते.

मांडणी

break;

उदाहरण

public class Driver1 {

	public static void main(String[] args) {

		// Testing break statement in while loop
		System.out.println("Test Break statement in While loop");
		int i = 0;
		while (i < 5) {
			if (i == 2) {
				break;
			}
			System.out.println(i++);
		}
	}
}

आउटपुट

व्हेल लूप 0 1 मध्ये टेस्ट ब्रेक स्टेटमेंट

जावा सुरू ठेवा

Java मधील कंटिन्यू स्टेटमेंट सामान्यतः खालील प्रकरणांसाठी वापरले जाते.
  1. ते खालील विधाने वगळते आणि फॉर लूपमधील पुढील पुनरावृत्तीकडे जाते.
  2. खालील विधाने लूप हॉप करत असताना सुरू ठेवा आणि कंडिशनल स्टेटमेंटवर जा.

मांडणी

continue;

उदाहरण

public class Driver2 {

	public static void main(String[] args) {

		// Testing continue statement in while loop
		System.out.println("Test Continue in While loop");
		int i = 0;
		while (i < 5) {
			if (i == 2) {
				i++;
				continue;
			}
			System.out.println(i++);
		}
	}
}

आउटपुट

लूप 0 1 3 4 मध्ये चाचणी सुरू ठेवा

सुरू ठेवा आणि खंडित करा यातील फरक

ब्रेक आणि कंटिन्यू मधील लक्षणीय फरक म्हणजे ब्रेक एकाच वेळी लूपमधून बाहेर पडतो. एकदा ब्रेक स्टेटमेंट कार्यान्वित झाल्यानंतर, लूप पुन्हा चालणार नाही. तथापि, कंटिन्यू स्टेटमेंट कार्यान्वित केल्यानंतर, कोडच्या खालील ओळी केवळ वर्तमान पुनरावृत्तीसाठी वगळल्या जातील. लूप पुन्हा कार्यान्वित करणे सुरू होईल.

ब्रेक करा आणि व्हील लूपमध्ये सुरू ठेवा

ब्रेक आणि कंटिन्यू या दोन्हीचा वापर थोडा वेळ लूपमध्ये करता येतो. स्पष्टपणे समजून घेण्यासाठी खालील उदाहरण पाहू.

उदाहरण

public class Driver {

	public static void main(String[] args) {

		// Testing both break and continue statements side by side
		String [] weekdays = { "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday" };

		System.out.println("Test Break statement in While loop");
		System.out.println("\nWorking Days:\n");

		int i = 0;
		while (i < weekdays.length ) {
		if (weekdays[i].equals("Saturday") ||  weekdays[i].equals("Sunday")) {

				i++;
				break;
				// Not any working day will be printed
				// because the loop breaks on Sunday
				// once the loop breaks it moves out of the loop
			}
			System.out.println(weekdays[i++]);
		}

		System.out.println("\nTest Continue statement in While loop");
		System.out.println("\nWorking Days:\n");

		int j = 0;
		while (j < weekdays.length ) {
		if (weekdays[i].equals("Saturday") ||  weekdays[i].equals("Sunday")) {

				j++;
				continue;
				// All the working/business days will be printed
				// when the loop encounters Saturday or Sunday
				// it skips that iteration and continues to the next iteration
			}
			System.out.println(weekdays[i++]);
		}

		// A test case for continue statement using for loop
		System.out.println("\nTest Continue in For loop");
		for (int x = 0; x < 5; x++) {
			if (x == 2)
				continue;
			System.out.println(x);
		}
	}
}

आउटपुट

लूपमध्ये चाचणी ब्रेक स्टेटमेंट कामकाजाचे दिवस: लूपमध्ये चाचणी सुरू ठेवा कामकाजाचे दिवस: सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार चाचणी लूपसाठी सुरू ठेवा 0 1 3 4

निष्कर्ष

जावा मधील ब्रेक बनाम सुरू ठेवण्याची ही एक साधी अंमलबजावणी होती. आशा आहे की वरील उदाहरणांच्या मदतीने आपण काय वापरावे हे समजू शकाल. तुम्हाला चांगले शिकण्यासाठी सराव करण्यास प्रोत्साहित केले जाते. तसेच, तुमच्या कोणत्याही प्रतिक्रिया किंवा प्रश्नांसह आम्हाला पोस्ट करत रहा. पुढच्या वेळेपर्यंत, शिकत रहा आणि वाढत रहा.
टिप्पण्या
  • लोकप्रिय
  • नवीन
  • जुने
टिप्पणी करण्यासाठी तुम्ही साईन इन केलेले असणे आवश्यक आहे
या पानावर अजून कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत