7.1 Pembolehubah dalam Maven - sifat

Parameter yang kerap ditemui Maven membolehkan anda memasukkan pembolehubah. Ini sangat berguna apabila anda perlu memadankan parameter di bahagian berlainan fail pom. Sebagai contoh, anda boleh meletakkan versi Java, versi perpustakaan, laluan ke sumber tertentu ke dalam pembolehubah.

Untuk ini, terdapat bahagian khas dalam pom.xml – <properties>, di mana pembolehubah diisytiharkan. Bentuk umum pembolehubah adalah seperti berikut:

<variable-name> _ _ _ _meaning< / variable name > _

Contoh:

<properties>
  <junit.version>5.2</junit.version>
  <project.artifactId>new-app</project.artifactId>
  <maven.compiler.source>1.13</maven.compiler.source>
  <maven.compiler.target>1.15</maven.compiler.target>
</properties>

Pembolehubah diakses menggunakan sintaks yang berbeza:

$ { variable -name } _

Di mana kod tersebut ditulis, Maven akan menggantikan nilai pembolehubah.

Contoh:

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>junit</groupId>
    <artifactId>junit</artifactId>
    <version>${junit.version}</version>
    <scope>test</scope>
  </dependency>
</dependencies>
 
<build>
  <finalName>${project.artifactId}</finalName>
  <plugin>
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
    <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
    <version>2.3.2</version>
    <configuration>
      <source>${maven.compiler.source}</source>
      <target>${maven.compiler.target}</target>
    </configuration>
  </plugin>
</build>

7.2 Pembolehubah pratakrif dalam Maven

Apabila menerangkan projek dalam fail pom, anda boleh menggunakan pembolehubah yang dipratentukan. Mereka boleh dibahagikan secara bersyarat kepada beberapa kumpulan:

 • Hartanah projek terbina dalam;
 • Hartanah projek;
 • tetapan.

Terdapat hanya dua sifat projek terbina dalam:

Harta benda Penerangan
${basedir} direktori akar projek di manapom.xml
${versi} versi artifak; boleh digunakan ${project.version}atau${pom.version}

Sifat projek boleh dirujuk menggunakan awalan «project»atau «pom». Kami mempunyai empat daripadanya:

Harta benda Penerangan
${project.build.directory} «target»direktori projek
${project.build.outputDirectory} «target»direktori pengkompil. Lalai«target/classes»
${project.name} nama projek
${project.version} versi projek

Sifat settings.xmlboleh diakses menggunakan awalan settings. Nama boleh apa sahaja - ia diambil daripada settings.xml. Contoh:

${settings.localRepository} sets the path to the local repository.