7.1 Variabile în Maven - proprietăți

Parametri întâlniți frecvent Maven vă permite să puneți în variabile. Acest lucru este foarte util atunci când trebuie să potriviți parametrii din diferite părți ale fișierului pom. De exemplu, puteți pune într-o variabilă versiunea Java, versiunile bibliotecii, căile către anumite resurse.

Pentru aceasta, există o secțiune specială în pom.xml – <properties>, în care sunt declarate variabile. Forma generală a variabilei este următoarea:

<variable-name> _ _ _ _meaning< / variable name > _

Exemplu:

<properties>
  <junit.version>5.2</junit.version>
  <project.artifactId>new-app</project.artifactId>
  <maven.compiler.source>1.13</maven.compiler.source>
  <maven.compiler.target>1.15</maven.compiler.target>
</properties>

Variabilele sunt accesate folosind o sintaxă diferită:

$ { variable -name } _

Acolo unde este scris un astfel de cod, Maven va înlocui valoarea variabilei.

Exemplu:

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>junit</groupId>
    <artifactId>junit</artifactId>
    <version>${junit.version}</version>
    <scope>test</scope>
  </dependency>
</dependencies>
 
<build>
  <finalName>${project.artifactId}</finalName>
  <plugin>
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
    <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
    <version>2.3.2</version>
    <configuration>
      <source>${maven.compiler.source}</source>
      <target>${maven.compiler.target}</target>
    </configuration>
  </plugin>
</build>

7.2 Variabile predefinite în Maven

Când descrieți un proiect într-un fișier pom, puteți utiliza variabile predefinite. Ele pot fi împărțite condiționat în mai multe grupuri:

 • Proprietăți încorporate în proiect;
 • Proprietățile proiectului;
 • Setări.

Există doar două proprietăți încorporate în proiect:

Proprietate Descriere
${basedir} directorul rădăcină al proiectului undepom.xml
${versiune} versiune artefact; poate fi folosit ${project.version}sau${pom.version}

Proprietățile proiectului pot fi referite folosind prefixele «project»sau «pom». Avem patru dintre ele:

Proprietate Descriere
${project.build.directory} «target»directorul de proiecte
${project.build.outputDirectory} «target»directorul compilatorului. Mod implicit«target/classes»
${project.name} denumirea proiectului
${project.version} versiunea proiectului

Proprietățile settings.xmlpot fi accesate folosind prefixul settings. Numele pot fi orice - sunt luate din settings.xml. Exemplu:

${settings.localRepository} sets the path to the local repository.