7.1 Variabler i Maven - egenskaper

Ofte opptrådte parametere Maven lar deg sette inn variabler. Dette er veldig nyttig når du trenger å matche parameterne i forskjellige deler av pom-filen. For eksempel kan du sette Java-versjonen, bibliotekversjoner, stier til visse ressurser i en variabel.

For dette er det en spesiell seksjon i pom.xml – <properties>, der variabler er deklarert. Den generelle formen for variabelen er som følger:

<variable-name> _ _ _ _meaning< / variable name > _

Eksempel:

<properties>
  <junit.version>5.2</junit.version>
  <project.artifactId>new-app</project.artifactId>
  <maven.compiler.source>1.13</maven.compiler.source>
  <maven.compiler.target>1.15</maven.compiler.target>
</properties>

Du får tilgang til variabler ved hjelp av en annen syntaks:

$ { variable -name } _

Der slik kode er skrevet, vil Maven erstatte verdien av variabelen.

Eksempel:

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>junit</groupId>
    <artifactId>junit</artifactId>
    <version>${junit.version}</version>
    <scope>test</scope>
  </dependency>
</dependencies>
 
<build>
  <finalName>${project.artifactId}</finalName>
  <plugin>
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
    <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
    <version>2.3.2</version>
    <configuration>
      <source>${maven.compiler.source}</source>
      <target>${maven.compiler.target}</target>
    </configuration>
  </plugin>
</build>

7.2 Forhåndsdefinerte variabler i Maven

Når du beskriver et prosjekt i en pom-fil, kan du bruke forhåndsdefinerte variabler. De kan betinget deles inn i flere grupper:

 • Innebygde prosjektegenskaper;
 • Prosjektegenskaper;
 • Innstillinger.

Det er bare to innebygde prosjekteiendommer:

Eiendom Beskrivelse
${basedir} prosjektets rotkatalog hvorpom.xml
${version} artefakt versjon; kan brukes ${project.version}eller${pom.version}

Prosjektegenskaper kan refereres til ved å bruke prefiksene «project»eller «pom». Vi har fire av dem:

Eiendom Beskrivelse
${project.build.directory} «target»prosjektkatalog
${project.build.outputDirectory} «target»kompilatorkatalog. Misligholde«target/classes»
${project.name} navnet på prosjektet
${project.version} prosjektversjon

Egenskaper settings.xmlkan nås ved å bruke prefikset settings. Navn kan være hva som helst - de er hentet fra settings.xml. Eksempel:

${settings.localRepository} sets the path to the local repository.