7.1 Variabler i Maven - egenskaper

Vanligt förekommande parametrar Maven låter dig lägga in variabler. Detta är mycket användbart när du behöver matcha parametrarna i olika delar av pom-filen. Till exempel kan du lägga Java-versionen, biblioteksversioner, sökvägar till vissa resurser i en variabel.

För detta finns det ett särskilt avsnitt i , pom.xml – <properties>där variabler deklareras. Variabelns allmänna form är följande:

<variable-name> _ _ _ _meaning< / variable name > _

Exempel:

<properties>
  <junit.version>5.2</junit.version>
  <project.artifactId>new-app</project.artifactId>
  <maven.compiler.source>1.13</maven.compiler.source>
  <maven.compiler.target>1.15</maven.compiler.target>
</properties>

Variabler nås med en annan syntax:

$ { variable -name } _

Där sådan kod skrivs kommer Maven att ersätta variabelns värde.

Exempel:

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>junit</groupId>
    <artifactId>junit</artifactId>
    <version>${junit.version}</version>
    <scope>test</scope>
  </dependency>
</dependencies>
 
<build>
  <finalName>${project.artifactId}</finalName>
  <plugin>
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
    <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
    <version>2.3.2</version>
    <configuration>
      <source>${maven.compiler.source}</source>
      <target>${maven.compiler.target}</target>
    </configuration>
  </plugin>
</build>

7.2 Fördefinierade variabler i Maven

När du beskriver ett projekt i en pom-fil kan du använda fördefinierade variabler. De kan villkorligt delas in i flera grupper:

 • Inbyggda projektegenskaper;
 • Projektegenskaper;
 • Inställningar.

Det finns bara två inbyggda projektfastigheter:

Fast egendom Beskrivning
${basedir} projektets rotkatalog varpom.xml
${version} artefaktversion; kan användas ${project.version}eller${pom.version}

Projektegenskaper kan refereras med prefixet «project»eller «pom». Vi har fyra av dem:

Fast egendom Beskrivning
${project.build.directory} «target»projektkatalog
${project.build.outputDirectory} «target»kompilatorkatalog. Standard«target/classes»
${project.name} projektets namn
${project.version} projektversion

Egenskaper settings.xmlkan nås med prefixet settings. Namn kan vara vad som helst - de är hämtade från settings.xml. Exempel:

${settings.localRepository} sets the path to the local repository.