Nama kelas penuh - 1

"Hai, Amigo. Saya ingin memberitahu anda tentang nama kelas penuh."

"Seperti yang anda sedia maklum, kelas disimpan dalam pakej. Jadi, nama penuh kelas terdiri daripada nama semua pakej, dipisahkan oleh noktah dan nama kelas. Berikut ialah beberapa contoh :"

Nama kelas Nama pakej Nama penuh
String
java.lang java.lang. Tali
FileInputStream
java.io java.io. FileInputStream
ArrayList
java.util java.util. ArrayList
IOException
java.io java.io. IOException ;

"Untuk menggunakan kelas dalam kod anda, anda perlu menunjukkan nama penuhnya. Anda juga boleh menggunakan nama pendeknya, iaitu hanya nama kelas, tetapi anda perlu 'mengimport kelas'. Ini bermakna sebelum anda mengisytiharkan anda kelas, anda menunjukkan perkataan import diikuti dengan nama kelas yang anda ingin import. Kelas daripada pakej java.lang diimport secara lalai, jadi anda tidak perlu mengimportnya. Berikut ialah contoh:"

Nama kelas penuh:
package com.codegym.lesson2;

public class FileCopy2
{
  public static void main(String[] args) throws java.io.IOException
  {
    java.io.FileInputStream fileInputStream =
            new java.io.FileInputStream("c:\\data.txt");
    java.io.FileOutputStream fileOutputStream =
            new java.io.FileOutputStream("c:\\result.txt");

    while (fileInputStream.available() > 0)
    {
      int data = fileInputStream.read();
      fileOutputStream.write(data);
    }

    fileInputStream.close();
    fileOutputStream.close();
  }
}

"Berikut ialah contoh yang menggunakan nama pendek:"

Nama kelas pendek:
package com.codegym.lesson2;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;

public class FileCopy
{
  public static void main(String[] args) throws IOException
  {
    FileInputStream fileInputStream =
            new FileInputStream("c:\\data.txt");
    FileOutputStream fileOutputStream =
            new FileOutputStream("c:\\result.txt");

    while (fileInputStream.available() > 0)
    {
      int data = fileInputStream.read();
      fileOutputStream.write(data);
    }

    fileInputStream.close();
    fileOutputStream.close();
  }
}

"Faham."

"Hebat."