Pełna nazwa klasy - 1

– Cześć, Amigo. Chciałbym opowiedzieć Ci o pełnych nazwach klas.

– Jak już wiesz, klasy są przechowywane w pakietach. Zatem pełna nazwa klasy składa się z nazw wszystkich pakietów, rozdzielonych kropkami i nazwy klasy. Oto kilka przykładów:

Nazwa klasy Nazwa pakietu Pełna nazwa
String
java.lang java.lang.String
FileInputStream
java.io java.io.FileInputStream
ArrayList
java.util java.util.ArrayList
IOException
java.io java.io.IOException;

– Aby użyć klasy w kodzie, musisz podać jej pełną nazwę. Możesz też użyć krótkiej nazwy, tzn. samej nazwy klasy, ale musisz „zaimportować klasę”. Oznacza to, że przed zadeklarowaniem klasy musisz podać słowo import, a następnie nazwę klasy, którą chcesz zaimportować. Klasy z pakietów java.lang są importowane domyślnie, dlatego nie trzeba ich importować. Oto przykład:

Pełna nazwa klasy:
package com.codegym.lesson2;

public class KopiujPlik2
{
  public static void main(String[] args) throws java.io.IOException
  {
    java.io.FileInputStream fileInputStream =
            new java.io.FileInputStream("c:\\dane.txt");
    java.io.FileOutputStream fileOutputStream =
            new java.io.FileOutputStream("c:\\wynik.txt");

    while (fileInputStream.available() > 0)
    {
      int dane = fileInputStream.read();
      fileOutputStream.write(dane);
    }

    fileInputStream.close();
    fileOutputStream.close();
  }
}

– Oto przykład z krótkimi nazwami:

Krótka nazwa klasy:
package com.codegym.lesson2;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;

public class KopiujPlik
{
  public static void main(String[] args) throws IOException
  {
    FileInputStream fileInputStream =
            new FileInputStream("c:\\dane.txt");
    FileOutputStream fileOutputStream =
            new FileOutputStream("c:\\wynik.txt");

    while (fileInputStream.available() > 0)
    {
      int dane = fileInputStream.read();
      fileOutputStream.write(dane);
    }

    fileInputStream.close();
    fileOutputStream.close();
  }
}

– Kumam.

– Świetnie.