Tam sınıf adı - 1

"Merhaba Amigo. Sana tam sınıf isimlerinden bahsetmek istiyorum."

"Bildiğiniz gibi, sınıflar paketler halinde saklanır. Bu nedenle, bir sınıfın tam adı, tüm paketlerin noktalarla ayrılmış adlarından ve sınıf adından oluşur. İşte bazı örnekler : "

Sınıf adı Paket ismi Ad Soyad
String
java.lang java.lang. Sicim
FileInputStream
java.io java.io Dosya Giriş Akışı
ArrayList
java.util java.util. Dizi Listesi
IOException
java.io java.io IOException ;

"Kodunuzda bir sınıf kullanmak için tam adını belirtmeniz gerekir. Kısa adını da kullanabilirsiniz, yani yalnızca sınıf adını, ancak 'sınıfı içe aktarmanız' gerekir. Bu, sınıfınızı bildirmeden önce anlamına gelir. class, import kelimesini ve ardından almak istediğiniz sınıfın adını belirtirsiniz. Java.lang paketlerindeki sınıflar varsayılan olarak içe aktarılır, bu nedenle onları içe aktarmanıza gerek yoktur. İşte bir örnek: "

Tam sınıf adı:
package com.codegym.lesson2;

public class FileCopy2
{
  public static void main(String[] args) throws java.io.IOException
  {
    java.io.FileInputStream fileInputStream =
            new java.io.FileInputStream("c:\\data.txt");
    java.io.FileOutputStream fileOutputStream =
            new java.io.FileOutputStream("c:\\result.txt");

    while (fileInputStream.available() > 0)
    {
      int data = fileInputStream.read();
      fileOutputStream.write(data);
    }

    fileInputStream.close();
    fileOutputStream.close();
  }
}

"İşte kısa adların kullanıldığı bir örnek:"

Kısa sınıf adı:
package com.codegym.lesson2;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;

public class FileCopy
{
  public static void main(String[] args) throws IOException
  {
    FileInputStream fileInputStream =
            new FileInputStream("c:\\data.txt");
    FileOutputStream fileOutputStream =
            new FileOutputStream("c:\\result.txt");

    while (fileInputStream.available() > 0)
    {
      int data = fileInputStream.read();
      fileOutputStream.write(data);
    }

    fileInputStream.close();
    fileOutputStream.close();
  }
}

"Anladım."

"Harika."