"Hallo Amigo!"

Interview vragen
1 Wat is autoboxen?
2 Waarom wordt autoboxen gebruikt?
3 Wat zijn de alternatieven voor autoboxen?
4 Zijn de wikkels voor primitieve typen veranderlijk of onveranderlijk?
5 Hoe worden primitieve typen omgezet in hun niet-primitieve tegenhangers?
6 Hoe worden niet-primitieve typen omgezet in primitieve typen?
7 Hoe worden primitieve en niet-primitieve typen vergeleken?
8 Wordt er tijdens het autoboxen altijd een nieuw object gemaakt?
9 Hoe werkt caching met autoboxing?
10 Welke typen en/of waarden hebben betrekking op caching?