"Merhaba, Amigo!"

Görüşme soruları
1 Otomatik kutulama nedir?
2 Otomatik kutulama neden kullanılır?
3 Otomatik kutulamaya alternatifler nelerdir?
4 İlkel türler için sarmalayıcılar değişken mi yoksa değişmez mi?
5 İlkel türler, ilkel olmayan benzerlerine nasıl dönüştürülür?
6 İlkel olmayan türler nasıl ilkel türlere dönüştürülür?
7 İlkel ve ilkel olmayan türler nasıl karşılaştırılır?
8 Otomatik kutulama sırasında her zaman yeni bir nesne mi oluşturulur?
9 Önbelleğe alma, otomatik kutulama ile nasıl çalışır?
10 Hangi türler ve/veya değerler önbelleğe almayı içerir?