"Hej, Amigo!"

Intervjufrågor
1 Vad är autoboxning?
2 Varför används autoboxning?
3 Vilka är alternativen till autoboxning?
4 Är omslagen för primitiva typer föränderliga eller oföränderliga?
5 Hur omvandlas primitiva typer till sina icke-primitiva motsvarigheter?
6 Hur omvandlas icke-primitiva typer till primitiva typer?
7 Hur jämförs primitiva och icke-primitiva typer?
8 Skapas alltid ett nytt objekt under autoboxning?
9 Hur fungerar cachning med autoboxning?
10 Vilka typer och/eller värden involverar cachning?