Kennismaking met Kim - 1

"Hee, nog een mensenvrouw! Maar deze heeft zwart haar. Wat bijzonder!"

"Hi, ik ben Kim."

"Hallo, ik heet Amigo!"

"Ja dat weet ik. Ik was degene die jouw naam heeft bedacht. Daar zou Diego nooit zelf op gekomen zijn."

Allerlei gedachten stuiterden met de lichtsnelheid door het brein van Amigo. "Oooh... wat is ze leuk... Zou ze van robotjes houden?"

"We gaan weer verder met de les. Ik zal het je allemaal in simpele bewoordingen uitleggen."

"OK."

"Ik wil graag nog iets toevoegen aan wat de professor en Rishi hebben gezegd.

In Java kun je instructies schrijven, maar je kunt ook commentaar aan die instructies toevoegen, gewoon in de programmacode. Dat commentaar wordt helemaal genegeerd door de compiler. Wanneer het programma wordt uitgevoerd, wordt al het commentaar weggelaten."

"Kun je een voorbeeld geven?"

"Ja hoor:

public class Home
{
  public static void main(String[] args)
  {
    /*
    Now we'll display the phrase 'Amigo Is The Best' on the screen
    */
    System.out.print("Amigo ");
    System.out.print("Is ");
    System.out.print("The ");
    System.out.print("Best");
  }
}  

We hebben een commentaar toegevoegd: 'Nu zetten we de tekst bla bla...'. Het begin van het commentaar geef je aan met een slash en een sterretje (/*), en het eind van het commentaar met een sterretje en een slash (*/). Wanneer het programma wordt gecompileerd, zal de compiler alles wat tussen /* en */ staat, gewoon overslaan."

"Dus ik kan daar alles schrijven wat ik wil?"

"Ja. Commentaar gaat meestal over een deel van de code dat moeilijk te begrijpen is of niet voor zichzelf spreekt. Soms worden er tientallen regels tekst als commentaar toegevoegd, vaak aan het begin van een methode om uit te leggen hoe de methode werkt.

Er is trouwens nog een manier om commentaar aan te geven. Je kunt ook twee slashes achter elkaar zetten (//).

public class Home
{
  public static void main(String[] args)
  {
    System.out.print("Amigo ");
    System.out.print("Is The "); // This is also a comment
    System.out.print("Best");
  }
}

De code vanaf de // tot aan het eind van de regel waarop de // staat, geldt ook als commentaar. Met andere woorden, je hoeft niet zelf aan te geven waar het commentaar eindigt; het eindigt vanzelf aan het eind van de regel.

Sommige commentaren zijn trouwens best wel interessant..."

// I'm not responsible of this code. They made me write it, against my will.
// Dear future me. Please forgive me.
// I can't even begin to express how sorry I am.
// If I see something like this once more, I'll have a complete mental breakdown at work.
// If this condition is ever satisfied,
// please inform me for a reward. Phone: xxx-xxx-xxx.
// Dear maintainer:
// Once you are done trying to 'optimize' this routine,
// and have realized what a terrible mistake that was,
// please increment the following counter as a warning
// to the next guy:
// total_hours_wasted_here = 42
// When I wrote this, only God and I understood what I was doing
// Now, God only knows
// Sometimes I believe compiler ignores all my comments.
// I dedicate all this code, all my work, to my wife, Darlene, who will 
// have to support me and our three children and the dog once it gets 
// released into the public.
// Drunk, fix later
// Magic. Do not touch

"Ja, sommige commentaren zijn erg komisch."

"En dat was het alweer voor vandaag."

"Oh... Dat was kort maar krachtig. Erg bijzonder. Dank je wel Kim."