På dette nivået lærte du hvilke primitive typer Java har og hvordan de utvides og innsnevres. Vi snakket om objekter og klasser. Dessuten begynte vi å studere hva som gjør Java til Java - prinsippene for objektorientert programmering. Vær tålmodig litt lenger: før du fortsetter til neste nivå, anbefaler vi at du arbeider deg gjennom denne leksjonen.

Prinsipper for OOP

Du vet allerede hvordan alt er organisert i Java: du deklarerer klasser og lager objekter basert på klasser, klasser har metoder osv. Men hvorfor er alt slik og ikke ellers? Hvorfor er språket strukturert slik at programmer består av klasser og objekter, og ikke noe annet? Hvorfor ble begrepet "objekt" oppfunnet og satt på spissen? Er alle språk utformet på denne måten? Hvis ikke, hvilke fordeler gir det til Java? Det er mange spørsmål. Denne leksjonen vil hjelpe deg med å takle dem. Du vil dykke dypt inn i prinsippene til OOP: arv, abstraksjon, innkapsling og polymorfisme.


En forelesningsbit med en mentor som en del av Codegym University-kurset. Meld deg på hele kurset.