Na tym poziomie nauczyłeś się, jakie prymitywne typy ma Java i jak są one rozszerzane i zawężane. Rozmawialiśmy o obiektach i klasach. Co więcej, zaczęliśmy studiować, co sprawia, że ​​Java Java — zasady programowania obiektowego. Zachowaj jeszcze trochę cierpliwości: zanim przejdziesz do następnego poziomu, zalecamy przepracowanie tej lekcji.

Zasady OOP

Wiesz już, jak wszystko jest zorganizowane w Javie: deklarujesz klasy i tworzysz obiekty na podstawie klas, klasy mają metody itp. Ale dlaczego wszystko jest tak, a nie inaczej? Dlaczego język ma taką strukturę, że programy składają się z klas i obiektów, a nie czegoś innego? Dlaczego pojęcie „obiektu” zostało wymyślone i postawione na pierwszym planie? Czy wszystkie języki są zaprojektowane w ten sposób? Jeśli nie, jakie korzyści daje Javie? Jest wiele pytań. Ta lekcja pomoże ci się z nimi uporać. Zagłębisz się w zasady OOP: dziedziczenie, abstrakcja, enkapsulacja i polimorfizm.


Fragment wykładu z mentorem w ramach kursu Codegym University. Zapisz się na pełny kurs.