CodeGym /Blog Java /Random-PL /Rozwój DevOps: jak ten trend zmienia krajobraz pracy IT
John Squirrels
Poziom 41
San Francisco

Rozwój DevOps: jak ten trend zmienia krajobraz pracy IT

Opublikowano w grupie Random-PL
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat branża IT doświadczyła znaczących przemian, a wraz z szybkim postępem technologii tempo zmian tylko wzrosło. Jednym z najbardziej zauważalnych trendów ostatnich lat jest rozwój DevOps. Takie podejście do tworzenia oprogramowania nie tylko zmienia sposób, w jaki firmy tworzą i wdrażają aplikacje, ale także zmienia krajobraz zawodów IT. Od programistów po specjalistów operacyjnych – rozwój DevOps stworzył nowe role i możliwości, wymagając jednocześnie znacznej zmiany w zakresie umiejętności i sposobu myślenia. W tym artykule przyjrzymy się rozwojowi DevOps i jego wpływowi na rynek pracy IT. Rozwój DevOps: jak ten trend zmienia krajobraz zawodów IT — 1

Co to jest DevOps?

Od samego początku chcielibyśmy zdefiniować termin „DevOps” – jest to metodologia tworzenia i dostarczania oprogramowania, która łączy zespół programistów (Dev) i zespół operacyjny (Ops) w jeden, zintegrowany. Innymi słowy, odnosi się do zestawu praktyk i zasad, które kładą nacisk na współpracę między zespołami programistycznymi a zespołami operacyjnymi IT. Celem tej metodologii jest stworzenie kultury ciągłej integracji i dostarczania, w której tworzenie, testowanie i wdrażanie oprogramowania odbywałoby się w płynny i zautomatyzowany sposób. Rzecz w tym, że tradycyjny model tworzenia i wdrażania oprogramowania był procesem sekwencyjnym, w którym programiści pracowali w izolacji, pisząc kod, testując go, a następnie przekazując go zespołowi operacyjnemu do wdrożenia. Proces ten był dość powolny, często nieefektywny i podatny na błędy. Dlatego pojawił się pomysł DevOps. Celem DevOps jest wspieranie współpracy pomiędzy wszystkimi rolami zaangażowanymi w tworzenie i utrzymanie oprogramowania, umożliwiając dwóm zespołom wspólną pracę przez cały cykl życia oprogramowania – od planowania i kodowania po testowanie i wdrażanie. Zespoły DevOps zazwyczaj obejmują programistów, inżynierów operacyjnych, specjalistów ds. zapewnienia jakości, ekspertów ds. bezpieczeństwa i innych specjalistów IT, którzy współpracują przy tworzeniu i dostarczaniu oprogramowania. Zespoły te korzystają z szeregu narzędzi i technologii w celu automatyzacji procesu tworzenia i dostarczania oprogramowania, takich jak systemy kontroli źródła, narzędzia do tworzenia, platformy testowe, narzędzia do wdrażania i narzędzia do monitorowania.

Korzyści i wyzwania DevOps dla firm i specjalistów IT

Obecnie wiele organizacji przyjęło praktykę DevOps i oczekuje się, że w nadchodzących latach wiele innych pójdzie ich śladem. Jednak, jak w przypadku każdego nowego podejścia, istnieją zarówno korzyści, jak i wyzwania związane z wdrożeniem DevOps. Zacznijmy od korzyści :
 • Poprawiona współpraca i komunikacja pomiędzy zespołami. DevOps promuje kulturę współpracy pomiędzy zespołami programistycznymi i operacyjnymi. Stąd kolejna zaleta.
 • Szybsza dostawa oprogramowania. Lepsza współpraca prowadzi do szybszego i wydajniejszego tworzenia i wdrażania oprogramowania. Dzięki temu DevOps umożliwia organizacjom dostarczanie oprogramowania nie tylko szybciej, ale także z mniejszą liczbą błędów.
 • Wyższa jakość oprogramowania. Ponieważ DevOps obejmuje ciągłe testowanie i integrację, skutkuje bardziej niezawodnym i wydajnym oprogramowaniem.
 • Zwiększona produktywność. DevOps automatyzuje także wiele ręcznych procesów, pozwalając profesjonalistom IT skupić się na ważniejszych zadaniach. Dlatego poprawia się ogólna produktywność.
 • Większa zwinność i elastyczność. DevOps umożliwia firmom szybkie reagowanie na zmiany na rynku lub potrzeby klientów, pomagając im zachować konkurencyjność i znaczenie.
Jeśli chodzi o zalety DevOps dla specjalistów IT, obejmują one lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, większą satysfakcję z pracy i lepsze umiejętności. Dzieje się tak dlatego, że podejście DevOps umożliwia specjalistom IT skupienie się na „tym, co naprawdę ważne” i bycie bardziej kreatywnym, co prowadzi do udoskonalenia umiejętności i zwiększenia satysfakcji z pracy. Również specjaliści IT przyznają, że DevOps sprzyja współpracy pomiędzy różnymi zespołami, umożliwiając im komunikację i uczenie się od osób o różnych obszarach specjalizacji. Wyzwania DevOps:
 • Różnice kulturowe. Przyjęcie DevOps wymaga znacznej zmiany sposobu myślenia i kultury, co może być wyzwaniem dla niektórych organizacji.
 • Brak umiejętności i wiedzy. DevOps wymaga połączenia umiejętności technicznych i miękkich (komunikacja i współpraca), co może być trudne dla jednej osoby.
 • Problemy ze starszymi systemami. Wiele firm ma starsze systemy, które nie są kompatybilne z DevOps, a ich integracja wymaga dodatkowego wysiłku i zasobów.
 • Zagrożenia bezpieczeństwa. DevOps może wprowadzić nowe zagrożenia bezpieczeństwa, jeśli nie zostanie odpowiednio wdrożone, co wymaga od organizacji podjęcia dodatkowych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoich systemów i wrażliwych danych.

Przykłady udanych firm wdrażających DevOps

Pomimo powyższych wyzwań, wiele firm z sukcesem wdraża DevOps. Wśród najbardziej znanych możemy wyróżnić Amazon, Google, Netflix, Etsy, Target i wiele innych.

Amazonka

Amazon jest pionierem DevOps, wcześnie wdrażając to podejście, aby wspierać swój szybko rozwijający się biznes e-commerce. Podróż Amazon w zakresie DevOps rozpoczęła się od opracowania własnych wewnętrznych narzędzi i praktyk, które pozwoliły firmie zautomatyzować proces dostarczania oprogramowania i usprawnić współpracę między zespołami programistycznymi i operacyjnymi. Z biegiem czasu praktyki DevOps firmy Amazon ewoluowały i dojrzały – firma korzysta obecnie z szeregu narzędzi i technologii, aby umożliwić ciągłe dostarczanie i wdrażanie.

Google

Google jest także jedną z najstarszych firm korzystających od wielu lat z DevOps. Google zwrócił się do DevOps, aby wesprzeć jego ogromną skalę i złożoność na początku XXI wieku (firma borykała się z wyzwaniami w zarządzaniu szybko rozwijającą się infrastrukturą i aplikacjami). Ostatecznie Google opracowało własny zestaw narzędzi i praktyk DevOps, w tym platformę Kubernetes do orkiestracji kontenerów oraz podejście Site Reliability Engineering (SRE) do zarządzania złożonymi systemami. Praktyki te stały się podstawą podejścia Google do tworzenia oprogramowania i operacji IT i zostały powszechnie przyjęte przez inne organizacje na całym świecie.

Netflixa

Netflix to kolejna firma, która korzysta z DevOps od początku XXI wieku, kiedy przechodziła z usługi wypożyczania DVD na usługę przesyłania strumieniowego. Aby wesprzeć tę zmianę, Netflix opracował szereg własnych praktyk DevOps, w tym platformę Spinnaker typu open source do ciągłego dostarczania i wdrażania. Dziś Netflix jest powszechnie uznawany za lidera DevOps i znacząco przyczynił się do rozwoju społeczności DevOps poprzez swoje autorskie narzędzia i praktyki.

Etsy

Etsy to platforma internetowa, która przyjęła technologię DevOps, aby usprawnić proces dostarczania oprogramowania i wesprzeć dużą społeczność sprzedawców i kupujących. Firma wdrożyła także ciągłe dostarczanie i wdrażanie, a także automatyczne testowanie oraz szereg innych narzędzi i praktyk DevOps. Podejście Etsy do DevOps zostało już szeroko zbadane i naśladowane przez inne organizacje w branży.

Cel

Target to ogromna firma zajmująca się handlem detalicznym, która zaczęła stosować podejście DevOps w połowie 2010 roku. Od tego czasu szereg praktyk DevOps przyspieszyło dostarczanie oprogramowania i znacznie poprawiło jakość obsługi klienta. To tylko kilka przykładów firm, które skutecznie wdrożyły DevOps. Wiele innych firm, zarówno dużych, jak i małych, również szeroko wdraża DevOps i czerpie korzyści z lepszej współpracy, szybszej dostawy i lepszej jakości oprogramowania.

Umiejętności i wiedza potrzebne do ról DevOps

Ponieważ rolą inżyniera DevOps jest zarządzanie procesem tworzenia i dostarczania oprogramowania, inżynier DevOps powinien posiadać połączenie umiejętności technicznych, interpersonalnych i organizacyjnych. Oto niektóre z kluczowych:
 1. Umiejętności automatyzacji. Zespoły DevOps wykorzystują szeroką gamę narzędzi i technologii automatyzacji w celu usprawnienia i optymalizacji procesu tworzenia i dostarczania oprogramowania. Specjaliści DevOps muszą posiadać duże umiejętności w zakresie narzędzi do automatyzacji, takich jak Ansible, Chef, Puppet i Jenkins.
 2. Wiedza o przetwarzaniu w chmurze. Ponieważ inżynierowie DevOps często pracują z platformami chmurowymi, takimi jak Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure i Google Cloud Platform (GCP), muszą dobrze rozumieć koncepcje i technologie przetwarzania w chmurze, w tym wirtualizację, konteneryzację i zarządzanie infrastrukturą chmurową .
 3. Ciągła integracja i dostarczanie wiedzy (CI/CD). Specjaliści DevOps w dużym stopniu polegają na potokach CI/CD i dlatego muszą dobrze rozumieć koncepcje i narzędzia CI/CD, takie jak Git, Jenkins, Travis CI i CircleCI.
 4. Podstawowa znajomość języków programowania i skryptowych. Praktyki DevOps zazwyczaj różnią się w zależności od organizacji, ale ogólnie obejmują szybkie wprowadzanie kodu przez fazę rozwoju i do produkcji. Oczywiście inżynierowie DevOps mogą nie pisać kodu, ponieważ jest to zwykle zarezerwowane tylko dla zespołów programistycznych, ale będą musieli zrozumieć kod źródłowy, opracować skrypty i zająć się integracją, aby przeprowadzić wdrożenia po stronie operacyjnej. Dlatego zestaw umiejętności inżyniera DevOps powinien uwzględniać znajomość języków programowania.
 5. Umiejętności współpracy i komunikacji. Specjaliści DevOps muszą posiadać silne umiejętności współpracy i komunikacji, aby skutecznie współpracować z innymi zespołami w organizacji i zapewnić, że wszyscy mają wspólne cele i priorytety.
 6. Umiejętność rozwiązywania problemów. Inżynierowie DevOps powinni być w stanie szybko identyfikować i rozwiązywać problemy pojawiające się w procesie tworzenia i dostarczania oprogramowania. Muszą posiadać silne umiejętności rozwiązywania problemów i rozwiązywania problemów, a także zdolność kreatywnego i krytycznego myślenia.
 7. Solidna wiedza z zakresu cyberbezpieczeństwa. Dobre zrozumienie koncepcji i najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem jest również koniecznością, ponieważ może zaistnieć potrzeba wdrożenia kontroli bezpieczeństwa w całym procesie tworzenia i dostarczania oprogramowania.
 8. Metodyki Agile i DevOps. Specjaliści DevOps muszą dobrze rozumieć zwinne metodologie tworzenia oprogramowania, a także zasady i praktyki DevOps.

Spostrzeżenia i przemyślenia na temat przyszłości DevOps

Przyszłość DevOps w branży IT jest tematem wielu dyskusji wśród ekspertów branżowych. Jednak główną ideą jest to, że DevOps nie będzie wkrótce dostępny. Według badań Global Market Insights przewiduje się, że rynek DevOps wzrośnie do co najmniej 30 miliardów dolarów w 2028 r., ponieważ zapotrzebowanie na narzędzia do automatycznego testowania i programowania będzie nadal rosło. Według innego raportu Deloitte przyszłość DevOps będzie polegać na „wykorzystaniu uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do automatyzacji i optymalizacji procesów tworzenia i dostarczania oprogramowania”. A DevOps, podobnie jak wiele innych sfer IT, będzie pod dużym wpływem nowych technologii. Rozwój DevOps: jak ten trend zmienia krajobraz zawodów IT — 2

Źródło: Przyszłość DevOps: 2023 i później

Oto najważniejsze trendy, które będą miały wpływ na przyszłość DevOps:
 1. Architektura mikrousług dzieli aplikacje na mniejsze części, aby zapewnić elastyczność i skalowalność.
 2. Technologia natywna dla chmury wykorzystuje mikrousługi, kontenery i niezmienną infrastrukturę do tworzenia wydajnych i opłacalnych systemów.
 3. Automatyzacja i CI/CD usprawniają przepływ pracy w celu współpracy między programistami a działami IT.
 4. AI/ML automatyzuje powtarzalne zadania, optymalizuje alokację zasobów i poprawia zapewnienie jakości.
 5. Integracja Kubernetes z DevOps oferuje elastyczną platformę do wdrażania aplikacji w dowolnym środowisku.
 6. Aplikacja niskokodowa automatyzuje procesy biznesowe, obniża koszty IT i zapewnia skalowalne rozwiązanie do zarządzania zmianami.
 7. GitOps zarządza infrastrukturą i kodem w potoku DevOps z większą elastycznością, bezpieczeństwem i stabilnością.
 8. DevSecOps uwzględnia bezpieczeństwo w procesie tworzenia oprogramowania, czyniąc go nieodłącznym elementem tworzenia oprogramowania.
Z tego łatwo wyciągnąć wniosek, że przyszłość DevOps ma koncentrować się na poprawie elastyczności cyfrowej, zwiększeniu produktywności programistów, uwzględnieniu złożoności oraz wykorzystaniu uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Wniosek

Podsumowując, rozwój DevOps ma znaczący wpływ na krajobraz pracy w IT. W miarę ewolucji branży IT DevOps będzie prawdopodobnie odgrywać coraz ważniejszą rolę w kształtowaniu przyszłości rozwoju i dostarczania oprogramowania. Organizacje, które zastosują DevOps, odniosą znaczące korzyści w zakresie produktywności, jakości i zadowolenia klientów. Oczekuje się, że firmy będą w dalszym ciągu wdrażać praktyki DevOps w celu poprawy wydajności i elastyczności swoich aplikacji, w związku z czym zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów DevOps również będzie rosło. Posiadanie doświadczenia w tworzeniu oprogramowania, na przykład programisty Java, może być znaczącą zaletą w przejściu do roli DevOps. Jako programista Java będziesz mieć cenne doświadczenie w kodowaniu, testowaniu i wdrażaniu oprogramowania, które należą do kluczowych umiejętności potrzebnych w DevOps. Jeśli więc na pewnym etapie swojej kariery poczujesz, że chcesz przejść od programisty do inżyniera DevOps, będziesz w stanie to łatwo zrobić dzięki solidnemu doświadczeniu i potrzebnej wiedzy specjalistycznej za twoim pasem. Ostatecznie, bez względu na Twoje intencje, chodzi o kodowanie. A więc kodujmy razem?
Komentarze
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION