CodeGym /Blog Java /Random-PL /Klasa FileReadera Java
John Squirrels
Poziom 41
San Francisco

Klasa FileReadera Java

Opublikowano w grupie Random-PL

Przegląd klasy FileReader

Klasa FileReader rozszerza klasę InputStreamReader i jest specjalnie zaprojektowana do odczytywania danych znakowych z pliku . Jest idealnym wyborem podczas pracy z plikami tekstowymi i pozwala na sprawne odczytywanie znaków z pliku. Aby użyć klasy FileReader , należy utworzyć jej instancję i podać ścieżkę pliku jako parametr. Ustanawia to połączenie pomiędzy obiektem czytnika plików a określonym plikiem, umożliwiając odczytanie z niego znaków.

Przykład Java FileReader

Spójrzmy na przykład ilustrujący sposób użycia klasy FileReader do odczytania zawartości pliku:
// We import the necessary classes: `java.io.BufferedReader`
import java.io.BufferedReader;
// We import the class: `java.io.FileReader` here to use fileReader
import java.io.FileReader;
// We import the class: `java.io.IOException` here to handle fileReader exception
import java.io.IOException;

public class FileReaderExample {

  public static void main(String[] args) {
    String filePath = "/path/to/example.txt";
    try (FileReader fileReader = new FileReader(filePath);
       BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(fileReader)) {
      String line;
      while ((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
        System.out.println(line);
      }
    } catch (IOException e) {
      System.out.println("Error reading file: " + e.getMessage());
    }
  }
}

Wyjaśnienie pseudokodu:

 1. Zaimportuj niezbędne klasy: BufferedReader , FileReader i IOException .
 2. Zdefiniuj klasę o nazwie FileReaderExample .
 3. Wewnątrz metody main deklarujemy zmienną String o nazwie filePath i przypisujemy jej ścieżkę bezwzględną do pliku „example.txt” w systemie.
 4. Użyj instrukcji try-with-resources, aby automatycznie zamknąć instancje FileReader i BufferedReader , gdy skończymy z nich korzystać.
 5. Wewnątrz bloku try utwórz obiekt FileReader , przekazując filePath do jego konstruktora.
 6. Utwórz obiekt BufferedReader , przekazując jako argument obiekt FileReader , co pozwoli nam efektywnie czytać plik linia po linii.
 7. Zadeklaruj zmienną typu String o nazwie line, w której będzie przechowywana każda linia pliku.
 8. Wprowadź pętlę, która będzie kontynuowana, dopóki linia nie będzie null .
 9. Wewnątrz pętli odczytaj linię z pliku za pomocą metody readLine obiektu buforowanegoReader .
 10. Jeśli linia nie jest null , wypisz ją na konsoli za pomocą System.out.println() .
 11. Jeśli podczas odczytu pliku wystąpi jakikolwiek wyjątek, przechwyć go w bloku catch i wydrukuj komunikat o błędzie.

Wyjście

To jest linia 1. To jest linia 2. To jest linia 3.
Uwaga: Program odczytuje każdą linię z pliku „example.txt” (określonego przez zmienną filePath ) i wypisuje ją na konsoli. Jeśli podczas odczytu pliku wystąpi jakikolwiek błąd, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Aby kod działał poprawnie, pamiętaj o zastąpieniu „/path/to/example.txt” rzeczywistą ścieżką bezwzględną do pliku „example.txt” w systemie.

Wniosek

Klasa java.io.FileReader w Javie zapewnia wygodny sposób odczytywania danych znakowych z pliku. Tworząc obiekt FileReader i używając jego metody read() , możesz odczytać zawartość pliku znak po znaku. Pamiętaj, aby obsłużyć potencjalne wyjątki, zawijając kod w blok try-catch i zamykając obiekt czytnika plików po przeczytaniu pliku.
Komentarze
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION