Moje pytanie brzmi - dlaczego nie mogę przypisać wartości zmiennej theFirstNumber z bloku try catch do zmiennej theFirstPositiveNumber poza blokiem try catch? Dodam, że nawet gdy wyciągnę zmienną theFirstNumber z jej typem poza blok try catch to wartość nie zostaje zapisana w zmiennej theFirstPositiveNumber...